Ledige stillinger
Sjælesorg

Lektor i Sjælesorg

Sjælesorg hører til ét af de mest søgte pastoralteologiske fag i FUVs efteruddannelsestilbud med fokus både på sjælesorgen i sognepræstearbejdet og sjælesorgen som en del af en række funktionspræsters primære arbejdsfelt.

Opgaver

Lektoratet i sjælesorg har sin primære tilknytning til den almene efteruddannelse i Løgumkloster. Her undervises der dels i almen sjælesorg og dels i sjælesorg i forbindelse med særlige netværk eller funktioner såsom f.eks. sygehuspræst eller hospicepræst. For såvel almen sjælesorg som for institutionspræster afvikles der særlige 4 ugers moduler fordelt over 2 år, hvor supervision indgår som et væsentligt element. Det er lektors opgave at planlægge og forberede disse kurser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at lede kurserne og selv at indgå som underviser. Kursusform afvikles typisk som et uge-internat.

Lektor fungerer som ansvarlig faglektor inden for sit felt og dermed som koordinator og tovholder for faglige netværk inden for sjælesorg og for kontakten til internationale samarbejdspartnere inden for området.

Lektor indgår i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters lærerstab, hvilket indebærer udvikling af de pastoralteologiske fag i samarbejde med øvrige lærerkræfter, særligt inden for lektors eget fagfelt. Alle fagligt ansatte indgår i en faggruppe og lektor er tillagt opgaven som faggruppe-koordinator for sjælesorg. Alle fagligt ansatte kan desuden - i samarbejde med videns- og udviklingslederen - fungere som faglige ressourcer i forbindelse med projekter og vejledningsopgaver.  

Lektor kan desuden få til opgave at varetage den introducerende sjælesorgsundervisning på ét af pastoralseminariekurserne i fald lektor får kontor i Århus eller København. Det er her lektors opgave at tilrettelægge forløbet i henhold til fagbeskrivelse.

 

Forudsætninger og faglige kvalifikationer

Cand. teol. med relevant præste- og undervisningserfaring, samt dokumenteret grundig akademisk beskæftigelse med området – f.eks. i form af master, ph.d. eller tilsvarende inden for området sjælesorg. En kombination af praksiserfaring og akademisk refleksion over og arbejde med sjælesorgens teologiske egenart vil blive vægtet højt.  

Ansøgeren skal dokumentere de faglige kvalifikationer, samt pastoral og undervisnings-mæssig erfaring. CV, publikationsliste, samt undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til 5 skriftlige arbejder, som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. Den faglige bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et af kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.

 

Ansættelsesvilkår og rammer

Kontor for lektor kan anvises på en af FUVs tre lokaliteter. Lektor deltager i faglektormøder i Løgumkloster, personalemøder på egen lokalitet og i de fælles lærermøder for hele FUV. Vi vægter samarbejdsevne, medtænken og selvstændighed. Da FUV er placeret på 3 lokaliteter, er det af afgørende betydning at medarbejderne har en fleksibel tilgang til at deltage bredt i FUVs mange aktiviteter. 

Stillingen indebærer internatsuger og nogen rejseaktivitet. 

Lektoratet kan evt. fordeles mellem flere personer og ansøgninger om deltidsansættelse i stillingen er velkomne.   

Stillingen aflønnes svarende til løngruppe 2 (pr. 1 april 2014 420.362 kr.) i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken og forventes besat på åremål. Der vil ved ansættelsen eventuelt kunne aftales tillæg i henhold til kvalifikationer. Ansøgere, der er ansat som tjenestemænd, vil kunne forblive tjenestemandsansat.

 

 Tiltrædelse: 1. august 2017 eller snarest derefter.

 

Ansøgning 

Ansøgningsfrist: 1. april 2017 kl. 12.00 

Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til specialkonsulent Ulrik Brandt Jacobsen på mail jobfuv@km.dk; mrk. lektorat, sjælesorg. 

1. samtalerunde vil blive afholdt den 23. maj 2017 i Løgumkloster og 2. samtalerunde den 8. juni i Århus. Vi gør opmærksom på, at vi gør brug af ekstern konsulentbistand under rekrutteringsforløbet.  

For yderligere oplysninger henvises til rektor Hans Vium Mikkelsen (3058 2938) eller uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup (2464 4147)