Om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Bestyrelse

Bestyrelse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der har følgende sammensætning:

En repræsentant for Kirkeministeriet, to biskopper udpeget af kirkeministeren efter indstilling fra biskopperne, to medlemmer udpeget af Den danske Præsteforening samt en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd.

Medlemmerne beskikkes for tre år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Formanden udpeges af kirkeministeren.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Inge-Lise Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd
    Udpeget af kirkeministeren, formand | e-mail
  • Steffen Brunés, Kirkeministeriet | e-mail
  • Peter Fischer-Møller, biskop | e-mail
  • Elof Westergaard, biskop | e-mail
  • Per Bucholdt Andreasen, sognepræst | e-mail
  • Niels Vincens Grunnet, sognepræst | e-mail
  • Sekretær: Annemarie Steffensen, Kirkeministeriet | e-mail