Viden
Videnspuljen

Videnspuljen

Videnscentret uddeler puljemidler fra Folkekirkens Videnspulje. 

Videnspuljen kan støtte projekter, der medvirker til:

  • at tilvejebringe relevant og anvendelig viden både for folkekirken og samfundet i bred forstand
  • at indvunden viden formidles og gøres tilgængelig for så brede kredse i folkekirken og samfundet som muligt
  • at foretage undersøgelser, som folkekirkens interessenter har behov for

Satsningsområde
Satsningsområdet for uddelingen i 2015 var:
"Samarbejdsmuligheder mellem sognekirken og kommunale aktører, f.eks. på det diakonale område".

Cirka 1,14 mio. kr. til fire projekter i 2015
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter støttede i 2015 fire projekter med i alt knap 1,14 millioner kr.:

  • Diakonal innovation på tværs. Sådan kan folkekirken og ældreplejen skabe bedre vilkår for demente
  • Sognekirkens plads i fremtidens samfund; nye udfordringer, nye muligheder, nye samarbejdspartnere
  • Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab om velfærd
  • Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen

Der var ansøgningsfrist for videnspuljebevillinger i juli, 2015.

Næste uddeling forventes i 2017.

Læs mere

Læs mere om 2015-projekterne

Projekter fra Videnspuljen 2013 og 2014


Foto: Christian Riis Kistrup


Fakta

Der indbydes årligt eller hvert andet år til en ansøgningsrunde, og FUV's bestyrelse udpeger efter ansøgningsfristen de projekter, der vil modtage puljemidler. Hertil hører, at Videnscentrets bestyrelse hvert år udpeger et særligt satsningsområde, som Videnscentret følger i sin prioritering af undersøgelser, projekter, projektansøgninger og lignende.