Ledige stillinger
Akademisk medarbejder til evaluerings- og udviklingsopgaver

Akademisk medarbejder til evaluerings- og udviklingsopgaver 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en evaluerings- og udviklingskonsulent. 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en evaluerings- og udviklingskonsulent. Evalueringsarbejdet forudsætter evnen til at arbejde metodebevidst og stringent. Udviklingsarbejdet forudsætter evnen til at tænke visionært og anvendelsesorienteret. Vi har i den seneste tid fået en række evalueringsopgaver, ligesom vi har øget vores arbejde med de udviklingspotentialer, som vores undersøgelser indebærer. Det har gjort det muligt at opprioritere inden for disse områder, og vi har valgt at kombinere de to opgaver i én fuldtidsstilling.

Vi tilbyder dygtige kollegaer, æstetiske rammer og et vidensarbejde med et udviklingsperspektiv for Folkekirken.

Centret for Viden og Udvikling under FUV har som en af sine primære opgaver at understøtte folkekirkens arbejde på et empirisk grundlag. Det betyder, at vi igangsætter projekter, der søger at indhente faktuel viden om folkekirken og samfundet, ligesom vi evaluerer arbejdsområder og initiativer lokalt eller nationalt inden for folkekirken. Desuden søger vi at inspirere til udviklingsarbejde på grundlag af de undersøgelser og/eller evalueringer, vi foretager.

Evaluerings- og udviklingskonsulenten skal selvstændigt ved brug af kvantitative og kvalitative metoder arbejde med evaluering af folkekirkelige arbejdsområder, fx evaluering af nye måder at organisere folkekirkelige kerneområder, ex. konfirmationsforberedelse, præsters arbejdsvilkår, samarbejde med menighedsråd osv. Medarbejderen er desuden ansvarlig for udviklingsprojekter i samarbejde med både kollegaer og eksterne aktører.

Dine primære opgaver bliver:

 • Design og gennemførelse af større såvel som mindre evalueringsopgaver
 • Initiering, organisering og ledelse af udviklingsprojekter
 • Formidling af analyser og resultater til såvel fag- som lægfolk
 • Vejledning af projekter
 • Administrative, organisatoriske og repræsentative opgaver

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med at omsætte faglig tung viden til anvendelige udviklingstiltag – gerne for flere målgrupper af gangen
 • Har gode sociale evner
 • Har sans for at sammentænke faglig viden og udvikling
 • Er dygtig til at samarbejde med såvel kollegaer og eksterne interessenter
 • Evner at skabe overblik og gå systematisk til værks
 • Har erfaring med at arbejde som konsulent udadtil

Vi er en mindre enhed med kontorer tre steder i landet, og det vil i høj grad være afgørende, at du trives med at arbejde selvstændigt, struktureret og naturligt tager ansvar for dine opgaver.

Forudsætninger og faglige kvalifikationer
Relevant akademisk uddannelse, fx teologisk eller samfundsvidenskabelig og dokumenteret erfaring med evaluering og/eller udviklingsarbejde.

2-4 skriftlige produkter fra udførelse af opgaver, der svarer til stillingen, kan eventuelt vedlægges.
Kendskab til folkekirkens organisation og erfaring fra tidligere jobs vil desuden blive vægtet.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Løn efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.

FUV har lokaliteter i Kbh., Løgumkloster og Aarhus. Ansøger får kontor i FUV Aarhus med mindre andet aftales. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet, da vi er en landsdækkende organisation. Evaluator/udviklingskonsulent deltager i projekt- og medarbejdermøder i FUV Aarhus.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af Videnscentret Birgitte Graakjær Hjort (bghj@km.dk; 24 64 47 37) eller rektor Hans Vium Mikkelsen (hvm@km.dk; 30 58 29 38).

Ansøgningsfrist: 19. november 2018, kl. 12:00.

Første samtalerunde afholdes fredag d. 30. november. Evt. anden samtalerunde afholdes tirsdag d. 11. december. Der anvendes ekstern konsulent.

Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk mrk.: Evaluator og udviklingskonsulent.

Organisationen FUV

FUV er en organisation, der blev etableret i 2014, hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er fordelt på to hovedområder ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”. FUV uddanner og efteruddanner præster og provster m.fl. Centeret for Viden og Udvikling bidrager til at skabe udvikling af Folkekirkens arbejde på et vidensbaseret grundlag, sikre samfundsmæssig relevans samt inspirere til udvikling.