Ledige stillinger
Samfundsvidenskabelig medarbejder

Samfundsvidenskabelig medarbejder 

FUV søger en samfundsvidenskabelig medarbejder med statistisk ekspertise

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger en samfundsvidenskabelig medarbejder med statistisk ekspertise. Dels fordi vores nuværende medarbejder på området ønsker at gå på deltid, dels fordi vi ønsker at opprioritere arbejdet med kirkestatistik. Den samfundsvidenskabelige medarbejder skal selvstændigt arbejde med kvantitative undersøgelser af folkekirkelige forhold. Medarbejderen er ansvarlig for opbygning af en statistikbank samt for formidling af relevante data sammen med FUV´s nuværende sociologiske statistiker.

Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter blev etableret i 2014 og arbejder med at indsamle og bearbejde viden om folkekirken, forestå undersøgelser samt igangsætte udviklingsprojekter. Vi tilbyder dygtige kollegaer, æstetiske rammer og et vidensarbejde med et udviklingsperspektiv for folkekirken.

Dine primære opgaver vil blive:

  • At foretage sociologiske og statistiske undersøgelser af folkekirkelige forhold
  • At bidrage til at indhente, analysere og bearbejde data på makro-, meso- og mikroniveau
  • At udbygge FUV´s statistikbank vedrørende folkekirkelige forhold 
  • At deltage i projekter med eksterne samarbejdspartnere
  • At samarbejde med Videnscentrets øvrige medarbejdere om at udvikle centrets tværfaglige identitet
  • At samarbejde med relevante internationale samarbejdspartnere
  • At bidrage til udviklingen af folkekirkens arbejde på et analytisk og vidensbaseret grundlag
  • At formidle analyser og undersøgelser til såvel fag- som lægfolk

Undersøgelser og projektledelse

Den samfundsvidenskabelige medarbejder har som hovedopgave at designe og gennemføre kvantitative undersøgelser af folkekirkelige forhold, analyser af befolkningens forhold til og brug af folkekirken, kirkegang i stifterne, udvalgte kirkelige handlinger m.v. Medarbejderen har desuden ansvar for Videnscentrets statistikbank og statistikrapporter sammen med Videnscentrets nuværende sociologiske statistiker. Den samfundsvidenskabelige medarbejder leder og deltager i projekter med interne og eksterne samarbejdspartnere og indsamler, bearbejder og formidler viden med et udviklingsperspektiv inden for kirkeforskning og bredere vidensarbejde.

Vejlednings- og udviklingsopgaver

Den samfundsvidenskabelige medarbejder bidrager med at vurdere og vejlede projekter, præster på studieorlov m.fl. Medarbejderen bidrager til Videnscentrets faglige udvikling gennem kurser, konferencedeltagelse, initiativ til nye projekter m.m.

Administrative og organisatoriske opgaver

Den samfundsvidenskabelige medarbejder har ansvar for relevante konferencer, temadage, repræsentative opgaver for FUV samt ad hoc opgaver i Videnscentret.

Forudsætninger samt faglige og personlige kvalifikationer

Ph.d., master eller tilsvarende inden for samfundsvidenskabelige fag. Indgående kendskab til og erfaring med både regneark (Excel) og et statistikprogram (gerne SPSS) er et krav. Ansøgeren skal dokumentere de faglige kvalifikationer og jobmæssige erfaringer med at indhente, bearbejde og analysere data i forsknings- og/eller udviklings-sammenhænge. Der vedlægges op til fem publikationer samt CV. Kendskab til folkekirkens organisation vil desuden blive vægtet.

Personlige kvalifikationer

Vi er en mindre enhed med kontorer flere steder i landet, og det vil i høj grad være afgørende, at du trives med at arbejde selvstændigt, struktureret og naturligt tager ansvar for dine opgaver. Herudover vægtes evne til at samarbejde, og formidling af statistik.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på vilkår svarende til overenskomsten for akademikere i staten. Løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse 1. dec. 2018 eller snarest derefter. Arbejdsstedet vil primært være på vores kontor i Aarhus.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af Videnscentret Birgitte Graakjær Hjort (24 64 47 37) eller rektor Hans Vium Mikkelsen (30 58 29 38) fra 6. august.

Ansøgningsfrist: 31. august 2018, kl. 12:00.                                       Første samtalerunde den 3. oktober og anden den 10. oktober. Der anvendes ekstern konsulent. Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til specialkonsulent Ulrik Brandt Jacobsen på mail jobfuv@km.dk mrk.:Samfundsvidenskabelig vidensmedarbejder.

Organisationen FUV

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er en organisation, der blev etableret i 2014, hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er fordelt på to hovedområder ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”. FUV har lokaliteter i Løgumkloster, København og Aarhus. FUV uddanner og efteruddanner præster, provster mfl. i folkekirken med fokus på pastoralteologiske, almen teologiske, ledelsesmæssige og pædagogiske områder. Videnscentret skal bidrage til at sikre udvikling af Folkekirkens arbejde på et vidensbaseret grundlag, sikre samfundsmæssig relevans samt inspirere til udvikling.