Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Sekretariatsleder

Sekretariatsleder

Sekretariatsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster. 

 

Har du styr på administrative processer og erfaring fra offentlig forvaltning? Har du lyst til at være leder for det tværgående sekretariat med opgaver inden for studie- og projektadministration, sekretariatsbetjening, HR, økonomistyring og kommunikation? Så er du måske den nye sekretariatsleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster. 

Om stillingen
Sekretariatslederen bliver nærmeste leder for i alt 13 medarbejdere, primært i sekretariatet, der løser en række administrative opgaver på tværs i organisationen, herunder økonomi, HR, service, projekt- og studieadministration. Sekretariatslederen har ansvaret for i tæt samarbejde med rektor at lede, koordinere og kvalificere sekretariatsfunktionerne og sikre hensigtsmæssige arbejdsgange i sekretariatet og i forhold til FUV’s bestyrelse og Kirkeministeriet. Sekretariatet består af medarbejdere fra FUV’s tre afdelinger i Løgumkloster, Aarhus og København.

Sekretariatslederen indgår i FUV’s ledergruppe sammen med rektor og områdeleder for uddannelse og områdeleder for viden og udvikling. Lederteamet bistår rektor i udvikling og virkeliggørelsen af strategi og vision for FUV som helhed. Sekretariatslederen varetager derudover opgaven med at udarbejde dagsorden og skrive referat for FUV’s bestyrelse på vegne af Kirkeministeriet.

Sekretariatslederen har arbejdsplads på FUV i Løgumkloster og har som afdelingsleder til opgave at sikre et godt lokalt arbejdsmiljø samt sørge for en god sammenhæng med den øvrige organisation.

Vores forventninger
Vi søger en sekretariatsleder med erfaring fra den offentlige sektor og relevant administrativ eller akademisk uddannelse, gerne med en ledelsesmæssig overbygning

Herudover lægger vi vægt på, at du

  • har erfaring med personaleledelse
  • har erfaring med budgetplanlægning og -styring samt sagshåndtering
  • evner at arbejde helhedsorienteret og på tværs i en kompleks organisation og i et sekretariat med en bred opgaveportefølje
  • er analytisk stærk og har politisk tæft
  • har interesse for folkekirkens virke

Vi tilbyder en spændende og meningsfuld stilling med et bredt, fagligt indhold, stort selvstændigt ansvar, mange kontakter og gode kollegaer og en arbejdsplads i smukke rammer.

Ansættelsesvilkår
Sekretariatsleder refererer til rektor.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar).

Sekretariatslederen får hovedarbejdssted ved FUV Løgumkloster. Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet.

Tiltrædelse 1. september 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning
Ansøgningsfrist søndag den 11. juni 2023.

Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen og sendes vedlagt cv og relevante bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet ’Sekretariatsleder’.

Der afholdes samtale 19. juni i Løgumkloster – evt. 2. samtale 27. juni.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til rektor Birgitte Stoklund Larsen: bsl@km.dk / tlf. 29420521.