Ledige stillinger
Sekretariatsleder

Sekretariatsleder

Leder af FUV's sekretariat og PA for rektor

Kan du lide at arbejde i krydsfeltet mellem sekretariatsbe­tjening, ledelse og økonomi? Mestrer du at arbejde med de langsigtede visioner og den daglige drift? Trives du i et job, der både kræver overblik, sans for detaljer, og hvor der er travlt – og altid med fokus på at yde god service til centrets kursister og studerende samt til undervisere og vidensmedarbejdere? Kan du fungere som leder i et uformelt miljø, hvor du også selv skal varetage løbende sekretæropgaver? Så er det måske dig, vi søger som leder af FUV’s sekretariat, som også omfatter PA-funktionen for rektor.

Stillingen
FUV søger en leder, der både kan planlægge og styre processer inden for administration, ledelse, kommunikation og HR, og samtidig yde støtte til ledere og medarbejdere. Du vil indgå i FUV’s ledelsesgruppe, bestående af rektor og områdeledere for henholdsvis ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”.

Du skal i samarbejde med rektor og den øvrige ledelse styre og koordinere de administrative funktioner på tværs af de tre afdelin­ger i Løgumkloster, København og Århus. Som leder af sekretariatet får du ansvaret for den overordnede opgave- og ansvarsfordeling for de 9 medarbejdere, der refererer til sekretariatslederen.

Som PA for rektor skal du forberede, gennemføre og følge op på møder, herunder møder med FUV’s bestyrelse. Opgaveporteføl­jen er mangeartet og rummer stort set alle funktioner indenfor administrativ ledelse, økonomistyring, HR og support af rektor. Hertil kommer løbende sagsbehandling og håndtering af aftaler.Hovedarbejdssted er Løgumkloster.

Vores forventninger
Vi forventer, at du har en bred erfaring fra den offentlige sektor, gerne fra en stabsfunktion, hvor du har arbejdet med tværgående og administrative processer samt ledelsessupport.
Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende
  • har ledelseserfaring
  • arbejder struktureret og kan sikre kvaliteten i FUV’s administra­tive opgaver og funktioner
  • er analytisk stærk, har politisk tæft samt skriver klart og præcist
  • har erfaring med budgetplanlægning og budgetstyring
  • formår at være leder og kollega på én og samme tid.
  • er interesseret i andre mennesker og kan trives i samspil med kolleger og eksterne samarbejdspartnere
  • har interesse for Folkekirkens virke

Vi tilbyder
En spændende og mangefacetteret stilling med stort selvstændigt ansvar og med et bredt, fagligt indhold. Du kommer til at indgå i et travlt og fagligt stærkt miljø, der er velfungerende i alle henseender.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar).

Tiltrædelse den 1. februar 2020.

Sekretariatslederen får hovedarbejdssted ved FUV Løgumkloster. Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet, da centret har afdelinger i København, Aarhus og Løgumkloster, typisk en-to rejsedage pr. uge.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Hans Vium Mikkelsen (hvm@km.dk, telefon 30582938) eller til MUUSMANN på telefon 40767227.

Ansøgning
Din ansøgning skal vedlægges CV og eksamensbeviser.

Ansøgningsfrist: 24. november 2019.

Ansøgningen stiles til rektor og sendes vedlagt bilag til www.muusmann.com/stillinger