Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Studielektor for provste- og lederuddannelse

Studielektor

Studielektor for provste- og lederuddannelse


FUV søger en studielektor til at varetage planlægning og udvikling, koordinering og gennemførelse af den obligatoriske uddannelse for provster i folkekirken. Ud over arbejdet med provsteuddannelsen varetager studielektoren koordination af uddannelsestilbud for provstisekretærer samt sparring om lederuddannelse i øvrigt i folkekirken.

Studielektoren indgår i FUV’s undervisning, konferencer og andet udviklingsarbejde inden for folkekirke, organisation og ledelse og arbejder tæt sammen med uddannelsesleder og studielektor for introduktion af nye præster. Studielektor indgår i øvrigt i det tværgående samarbejde i FUV og forventes at udgøre en bærende kraft i faggruppen for FUV’s kolleger indenfor sit fagfelt.

Vi forventer, at den kommende studielektor

  • er teolog med stor indsigt i ledelses- og organisationsteori, gerne i form af masterstudier eller tilsvarende.
  • har solid indsigt i de folkekirkelige opgaver og organisationsformer
  • har relevante erfaringer f.eks. som provst eller funktionsleder, præst, underviser og formidler
  • har sans for at samarbejde og lyst til at indgå i et fagligt, kollegialt fællesskab på tværs i organisationen
  • har lyst og evne til udadvendt samarbejde med mange aktører i det folkekirkelige landskab og inden for ledelsesuddannelse.
  • kan varetage individuel vejledning vedr. opgaveskrivning i provsteuddannelsen
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret også med administrative og koordinerende opgaver

Både erfaring med uddannelsestilrettelæggelse og undervisning og erfaring med præsteembedet og/eller andre ledelsesopgaver i folkekirken vil blive vægtet.

Yderligere oplysninger om provsternes uddannelsesforløb her: Provsternes introducerende efteruddannelse | fkuv.dk.

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. december 2023 eller snarest derefter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten. Der må påregnes mindre rejseaktivitet i forbindelse med stillingen. Stillingen kræver fleksibilitet i forhold til arbejdstider, da en del af opgavevaretagelsen foregår som afholdelse af internatophold. Studielektorens arbejdssted i øvrigt vil være en af FUV’s tre lokaliteter efter nærmere aftale. 
Stillingen kan eventuelt deles af to personer. 

Ansøgning
Ansøgningsfrist 1. oktober 2023. Ansøgningen vedlægges dokumentation for faglige kvalifikationer, samt pastoral og undervisningsmæssig erfaring i form af CV, publikationsliste, undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til fem skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. 

Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende rækkefølge: CV, ansøgning, andre bilag. Den faglige vurdering af ansøgerne sker ved et af Kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.

Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet: 'studielektor for provsteuddannelse og ledelsesuddannelse'.

Ansættelsessamtaler
Der afholdes samtaler i København den 10. november, evt. 2. samtale afholdes 15. november 2023.

For yderligere oplysninger kontakt områdeleder for uddannelse Ulla Morre Bidstrup: tlf. 24644147 eller rektor Birgitte Stoklund Larsen: tlf. 29420521.