Nyheder
Nyheder

Mød de nye præster til matchmøde

Pastoralseminarieuddannelsen indbyder landets menighedsråd til matchmøde i Aarhus og København

Menighedsrådene og de nye præster får mulighed for at møde hinanden, når Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter afholder matchmøde med de igangværende hold på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus og København. 

Formen på møderne bliver som en messe, hvor de studerende kan bevæge sig rundt til forskellige stande, hvor I præsenterer jeres ledige embede. I kan frit medbringe materiale til uddeling, videopræsentation af jeres sogn (medbring selv PC), en lokal delikatesse eller hvad I synes fortæller om netop jeres kirke og sogn. 

Af hensyn til pladsen kan der tilmeldes to repræsentanter for hvert ledige embede. 

Tid og sted
Matchmøde i København afholdes 
fredag d. 29. oktober 2021 kl. 15 - 17 
FUV, Farvergade 27 F 2. sal, 1463 København K

Matchmøde i Aarhus afholdes
fredag d. 5. november 2021 kl. 15-17 på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Tilmelding 
Tilmelding i senest den 22. oktober 2021 til Johanne Vilsgaard Christensen: jvc@km.dk med oplysning om følgende:

  • Er tilmeldingen til København eller Aarhus?
  • Hvilket provsti og sogn befinder embede sig i?
  • Navne på de to repræsentanter, der deltager.

FUV tillader sig at lukke for tilmelding inden seneste frist, hvis deltagerantallet overstiger lokalernes kapacitet.