Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Matchmøde 

Matchmøde i København 

Menighedsråd med ledige præstestillinger inviteres til at møde forårets studerende på pastoralseminarieuddannelsen - og omvendt. 

Pastoralseminarieuddannelsen i København

Hvordan finder vi den helt rigtige præst? Og hvad siger en nyuddannet mon til at søge den ledige stilling hos os? Sådan spørger mange menighedsråd sig selv. De kommende præster vil også gerne finde det helt rigtige 'match', når de skal i gang med at søge embede. 

Derfor inviterer vi hvert semester til et 'matchmøde’ – denne gang med forårets studerende på pastoralseminarieuddannelsen i København: 

Fredag d. 28. april 2023 kl. 15-17
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Vartov, Farvergade 27 F 2. sal, 1463 København 

Menighedsråd fra hele landet med ledige præstestillinger indbydes til at komme og præsentere deres sogn og kirke og møde de studerende til en snak om de gensidige forventninger. Mødeformen er som en messe, hvor de studerende kan bevæge sig rundt til forskellige stande. Det vil være en god idé også at medbringe materiale om stillingerne. 

Af hensyn til pladsen beder vi om, at der kun kommer to repræsentanter fra hvert sted, og vi forbeholder os ret til at lukke for tilmeldingen, hvis interessen for at deltage overstiger lokalernes kapacitet. 

Ved tilmelding oplyses hvilket provsti og sogn, den ledige præstestilling er knyttet til, samt navne og funktion på repræsentanterne. 

Tilmelding senest 21. april 2023 til Johanne Vilsgaard Christensen: jvc@km.dk

Foto: Lars Aarø