Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stillingsopslag

Studielektor for provste- og lederuddannelse

Undervisning på kursus for provster, Løgumkloster 

Vi søger en studielektor til at varetage planlægning og udvikling, koordinering og gennemførelse af den obligatoriske uddannelse for provster i folkekirken. Ud over arbejdet med provsteuddannelsen varetager studielektoren koordination af uddannelsestilbud for provstisekretærer samt sparring om lederuddannelse i øvrigt i folkekirken.

Studielektoren indgår i FUV’s undervisning, konferencer og andet udviklingsarbejde inden for folkekirke, organisation og ledelse og arbejder tæt sammen med uddannelsesleder og studielektor for introduktion af nye præster. Studielektor indgår i øvrigt i det tværgående samarbejde i FUV og forventes at udgøre en bærende kraft i faggruppen for FUV’s kolleger indenfor sit fagfelt.

Vi forventer, at den kommende studielektor

  • er teolog med stor indsigt i ledelses- og organisationsteori, gerne i form af masterstudier eller tilsvarende.
  • har solid indsigt i de folkekirkelige opgaver og organisationsformer
  • har relevante erfaringer f.eks. som provst eller funktionsleder, præst, underviser og formidler
  • har sans for at samarbejde og lyst til at indgå i et fagligt, kollegialt fællesskab på tværs i organisationen
  • har lyst og evne til udadvendt samarbejde med mange aktører i det folkekirkelige landskab og inden for ledelsesuddannelse.
  • kan varetage individuel vejledning vedr. opgaveskrivning i provsteuddannelsen
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret også med administrative og koordinerende opgaver

Både erfaring med uddannelsestilrettelæggelse og undervisning og erfaring med præsteembedet og/eller andre ledelsesopgaver i folkekirken vil blive vægtet.

Yderligere oplysninger om provsternes uddannelsesforløb her: Provsternes introducerende efteruddannelse | fkuv.dk.

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. december 2023 eller snarest derefter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten. Der må påregnes mindre rejseaktivitet i forbindelse med stillingen. Stillingen kræver fleksibilitet i forhold til arbejdstider, da en del af opgavevaretagelsen foregår som afholdelse af internatophold. Studielektorens arbejdssted i øvrigt vil være en af FUV’s tre lokaliteter efter nærmere aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 1. oktober 2023. Ansøgningen vedlægges dokumentation for faglige kvalifikationer, samt pastoral og undervisningsmæssig erfaring i form af CV, publikationsliste, undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til fem skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. 

Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende rækkefølge: CV, ansøgning, andre bilag. Den faglige vurdering af ansøgerne sker ved et af Kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.

Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet: 'studielektor for provsteuddannelse og ledelsesuddannelse'.

Ansættelsessamtaler
Der afholdes samtaler i København den 10. november, evt. 2. samtale afholdes 15. november 2023.

For yderligere oplysninger kontakt områdeleder for uddannelse Ulla Morre Bidstrup: tlf. 24644147 eller rektor Birgitte Stoklund Larsen: tlf. 29420521.