Links til biblioteker og databaser
Online-ressourcer

Online-ressourcer

Opslagsværker inden for kultur, tro, sprog mv.

E-bøger

Foreningen for Kirkegårdskulturs årsskrift 

Messetoner. efter gammel kirkelig tradition / [ved] Jens Peter Larsen, - [1998] - 4. reviderede udgave.  Download

"Vi tro, vi alle tro på Gud" / Peter Weincke, - 2016. Download

Undervisningsmateriale for nyuddannede præster og præster, der arbejder med selvmordsproblematik / Agnieszka Konieczna, Anne Bundgaard Hansen, Lisbet Rønnow Torp, - 2017 - 1. udgave, 1. oplag. Download

Håndbog for beredskabspræster fra Folkekirkens Katastrofeberedskab

E-tidsskrifter

Dansk teologisk tidsskrift

Bibliana

Kritisk forum for praktisk teologi

Musik & Forskning, 1975-2007   

Religionspædagogisk Forum

Religionsvidenskabeligt tidsskrift

Teologisk tidsskrift

Årsbok för svenskt gudstjänstliv

 

Salmedatabaser

www.folkekirken.dk/om-troen/salmer

www.lyttildanskesalmer.dk


Andre ressourcer

Archive.org

Arkiv for dansk litteratur

Arkivalier online

ASLAN

Bavarica

Bibelen

Biografiske leksika

Christian den 3.s danske Bibel

Cranach Digital Archive

Danmarks breve

Danmarks Digitale Nodebibliotek

Danmarks Kirker

Danmarks Middelalderlige Altertavler

Danmarks præstehistorie 1885-1914

Danmarks Statistik

Dansk biografisk Lexikon

Dansk Demografisk Database

Dansk Kulturarv

Dansk Sprognævn

Den Danske Salmebog

Den Slesvigske Samling 

Det Kgl. Biblioteks Samlinger

Det teologiske Fakultet

Deutsche Digitale Bibliothek

Digi20

Digitale Sammlungen Bayrische StaatsBibliothek

Digitale Sammlungen München

Digitale Sammlungen Münster

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Early Christian Writings

Early European Books (- 1700)

Europeana

Evangeliums.net

Forum for Bibelsk Eksegese  

Forum for Pastritik

Fremtidsforskning

Gejstligheden i Slesvig og Holsten

Grundtvigs Værker

Google Scholar

Graz Universitätsbibliothek Open Access 

Humboldt Universität Berlin

Index Theologicus

International forfatterbibliografi 

Jysk ordbog

Kaj Munk Forskningscenter

Kalkmalerier

Kalliope Digtarkiv

KIFO

Kirkearkitektur

Kirkegårdskultur

Kirkeklokker i Danmark

Kongelige rescripter, resolutioner og collegialbreve for Danmark og Norge

Kort til kirken

Kultur Perler

Kulturstyrelsen

Latinsk-dansk Ordbog

Legater

Litteraturbanken, Sverige

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe

Mecklenburg-Vorpommern– Digitale Bibliothek

Moderne Dansk Kirkearkitektur

Moderne kirkekunst

Norges kirker  

Open Library

Ordbog over det danske Sprog

Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)

Orgelregistranten

Præsteforeningens Blad, register

Publimus

Retsinformation

Salmonsens Konversations Leksikon

Sogneportalen  

Statens Netbibliotek

Svenska Kyrkan - forskning

Sveriges kyrkor

Sønderjydske Årbøger

Søren Kierkegaards Skrifter

Tidsskrift for sjelesorg

Theologische Literaturzeitung

Videnskabelige artikler

Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon

Wibergs præstehistorie

World Digital Library

Wörterbuchnetz