Indsatsområder
1. Hvilken retning

1. Hvilken retning

Strategier for kirkeudvikling i landsogn: for hvem, hvor og hvordan?

 • Flere i kirke? 
  Forsøg med workshop og spørgeskema for at iværksætte dialog og få flere til at deltage i gudstjenesterne. Studieorlovsprojekt af sognepræst Hanne Ellemann Rytter. 2016. Studieorlov projekt
 • Hvordan kan kirken på landet med provstiet som katalysator udvikle sig inde for en kommende 10 års periode? 
  Provst Susan Aaen reflekterer over forholdet mellem de lovgivningsmæssige rammer og de aktuelle udfordringer for sogne på landet. 2016. Studieorlov projekt
 • Folkekirkens kirker, der helt er delvis tages ud af brug:
  Rapport fra Ministeriet
 • Hvilken betydning har de folkekirkelige retninger på folkekirkens fremtid på landet og i byen:
  Provst Hanne-Birgitte Kristiansen reflekterer over oplæg og debatter fra konferencen i 2018, hvor der var fokus på om de kirkelige retningers kirkesyn har betydning for kirkens liv på landet.
  Artikel af Hanne-Birgitte
 • Best Pratice/ gode ideer: 12 artikler om forskellige lokale kirkelige initiativer i landdistrikter. Indsamlet og redigeret af Sophie Nordentoft og Hasse Neldeberg Jørgensen Hent idekatalog
 • Kirker til salg:
  Museumsinspektør Ulla Kjær fra Nationalmuseet har skrevet en artikel med fokus på, hvad der sker, når kirker lukkes, sælges og tages ud af brug. Hent artikel
 • Lydum kirke – lukket og åbent:
  Sognepræst Ann Andersen fortæller i en kort artikel om, hvordan en lukningstruet kirke fik nyt liv igen. Hent artikel
 • Folkekirken under forandring:
  En artikel af Cand.mag Louise Theilgaard om, hvordan de demografiske bevægelser og sekulariseringen påvirker kirken på landet. 2017. Hent artikel
 • Mols i udvikling:
  En rapport om landsbyklynger. 2016. Læs rapport.
 • Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde: Rapport udarbejdet af Syddansk Universitet ved Helle Rotbøll Randlev, Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen, 2018. Læs rapport.
 • Samarbejde mellem menighedsråd i Folkekirkens provstier: Endelige resultater fra ”provsti/provstiudvalg på jeres måde”- undersøgelsen. Ved Nete Helene Enggaard og Peter Lüchau. 2016. Læs rapport.
 • Kirkelandsby.dk
  Et projekt med støtte fra Folkekirkens udviklingsfond, Middelfart kommune og Assens og Bogense provstier. Et samarbejde mellem lokale aktører i 13 sogne og kommunernes landdistriktskonsulenter. Læs mere.
 • # i kirke. Små sogne – store udfordringer. 
  En arbejdsbog for menighedsråd udarbejdet af provst Bjarne Markussen, 2018. Om arbejdet med gudstjenesten i landsogne. Bogen kan købes - klik her
 • Lokale samarbejdsmuligheder og frivillighed. 
  En studieorlovsrapport af sognepræst Birgitte Haahr Callesen. 2016. Studieorlov Projekt
 • Fælles landsbyløft: 
  En artikel om hvordan man i Nr. Kongerslev har givet landsbyen et løft ved et samarbejde mellem menighedsråd, landsbyråd, borgerforening og kommune. Bragt i Menighedsrådenes blad i 2017. Læs artikel
 • Futuriblerne: 
  Tidsskrift om samfundsforhold, temaet er ”Fremtidens landsbyer I”. November 2016. Redaktion Tyge Mortensen. Læs afsnit i tidsskrift.