Kirken på landet
Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse
 

Det fireårige videns- og udviklingsprojekt der startede den 1. februar 2016 og sluttede den 31. januar 2020 var forankret i Centeret for Viden og Udvikling i Aarhus. Projektet er finansieret via en bevilling fra Fællesfonden.

 

Inspiration:
Der sigtes mod at inspirere sognekirker til at samarbejde med andre kirkelige og ikke-kirkelige aktører i lokalområder i landdistrikterne (ofte benævnt "udkantsproblematikker").

Hovedmål: 
At der ved projektets afslutning er etableret et folkekirkeligt BEREDSKAB til håndtering af en konstruktiv omstillingsproces af KPL. Herunder en nytænkning af kirkens rolle i lokal- og civilsamfund.  

Projektet havde til opgave at:

  • Indsamle, vurdere og formidle resultater af relevante vidensundersøgelser i såvel faglig som folkelig sammenhæng.
  • Facilitere aktørnetværk (kirkelige såvel som ikke-kirkelige). Strategisk udvikling og lokal implementering af modeller for KPL
  • Initiere og gennemføre udviklingsarbejde
  • Tilknyttes aktuelle og fremtidige udviklingsprojekter (eks. ”Kirken og kommunen” – Rådet for frivilligt socialt arbejde)
  • Tilbyde FUV-kurser

 

Fremtiden for kirken på landet:
Daværende projektleder for Kirken på Landet, Hasse Neldeberg Jørgensen interviewes midt i projektperioden og gør rede for status og fremtid for projektet. Artikel - klik her