fkuv.dk
kommende kurser

Kommende kurser

Vi gør opmærksom på nedenstående kurser, hvor der er ansøgningsfrist i august. Om kurserne gælder, at der i øjeblikket endnu er pladser tilbage, ved nogle af dem dog kun forholdsvis få.


Sola scriptura og konfirmationsforberedelsen

Dato: 23. - 27. oktober 2017

Ved: Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter Finn Andsbjerg Larsen og Lektor Lars Nymark Heilesen

Ansøgningsfrist: 18. august 2017

Pris: For andre en præster 4.560,00 kr.

Deltagere: Præster og kirke- og kulturmedarbejdere

Kort beskrivelse: "The medium is the message".  Den bibelske fortælling er på én gang indhold og metode i konfirmandstuens formidling af det elementære i kristendommen. Der kan lyttes til Bibelen, tales med den, tænkes med den, holdes gudstjeneste med den. Den kan synges, spilles, males, filmes, mediteres, memoreres. Læs mere her.

 

Hævn og forsoning i litteratur og jura

Dato: 9. - 13. oktober 2017

Ved: Fhv. ombudsmand, professor dr.jur. Hans Thomas Gammeltoft-Hansen, Prof. em., dr.phil. Erik Aksel Nielsen, Fhv. ombudsmand, professor dr.jur. Hans Thomas Gammeltoft-Hansen og Professor, dr.phil. Per Christian Øhrgaard

Ansøgningsfrist: 18. august 2017

Deltagere: Præster

Kort beskrivelse: Hvorfor er hævntemaer så universelt udbredt i film, digtning og dagens aviser? Læs mere her.

 

Otto Møllers teologi

Dato: 30. oktober - 3. november 2017

Ved: Sognepræst og lektor Mikkel Wold

Ansøgningsfrist: 18. august 2017

Kursussted: FUV Løgumkloster/Løgumkloster Refugium

Deltagere: Præster

Kort beskrivelse: Kurset vil dykke ned i nogle af de mest centrale temaer i Otto Møllers tænkning og søge at trække trådene op til nogle af vor egen samtids teologiske problemstillinger. Læs mere her

 

Alterbogens profettekster

Dato: 13. - 17. november 2017

Ved: Ph.d. Søren Holst

Ansøgningsfrist: 18. august 2017

Deltagere: Præster

Kort beskrivelse: Få hjælp til at forstå de foreskrevne tekster og inspiration til at bruge dem! Læs mere her.

 

Den lutherske gudstjeneste mellem alter og prædikestol

Dato: 13. - 17. november 2017

Ved: Lektor, ph.d. Kjeld Slot Nielsen

Ansøgningsfrist: 18. august 2017

Deltagere: Præster

Kort beskrivelse: Har vi ’opritualiseret’ gudstjenesten, så prædikenen er ved at miste sin plads og sin betydning? Har vi ’homilitiseret’ – måske tilmed pædagogiseret – gudstjenesten sådan, at vi har mistet fornemmelsen for liturgiens og ritualernes meningsgivende egenart? Hvordan tager forholdet mellem alter og prædikestol sig ud i de gudstjenester, vi selv holder. Læs mere her

Kvindelige kirkeskikkelser i middelalderen

Dato: 20. - 24. november 2017

Ved: Professor emeritus Brian Patrick McGuire

Ansøgningsfrist:18. august 2017

Kursussted: FUV Løgumkloster/Løgumkloster Refugium

Kort beskrivelse: Et møde med kvinder, som skønt formelt uden magtposition, kan siges at høre til Vestkirkens grundvold. Læs mere her.