Konferencer
Gudstjenestekonference 2021

Gudstjenestekonference 

Det samme på en ny måde. Gudstjeneste efter pandemien
Digital éndagskonference, tirsdag d. 2.2.21, 9.15-16.00

I år er FUV’s gudstjenestekonference som alt andet ramt af restriktionerne. Det har betydet en omlægning af programmet. I omlægningen har vi fokuseret på de programpunkter, som relaterer sig snævert til corona-tidens gudstjenester og teologiske overvejelser. 

Samtalen har vi bevaret i digital form – salmesangen må vi vente med til næste år. 

Konferencen er åben for alle interesserede, og det er gratis at deltage. 

Tilmelding her inden 22. januar 2021

 

PROGRAM
9.15-9.30
Velkomst ved lektor i FUV Benedicte Hammer Præstholm

9.30-10.05
Intro til og oplæg ved provst Grete Wigh-Poulsen: ”Frihed, nytænkning og tilsyn”.

10.05-10.10
Pause

10.10-10.25
Gruppedrøftelse A

10.25-10.45
Opsamling i plenum

10.45-11.00
Pause

11.00-11.30
Intro til og oplæg ved professor Niels Henrik Gregersen: ”Om digital nadver”

11.30-11.35
Pause

11.35-12.00
Oplæg ved professor MSO Bo Kristian Holm: ”Om digital nadver” 

12.00-12.10
Pause med tid til individuel opgave

12.10-12.30
Gruppedrøftelse B

12.30-13.30
Frokostpause

13.30-14.05
Intro til og oplæg om ”Den fælles salmesangs og musikkens rolle i gudstjenesten. Hvad har cononatiden lært os?”

13.35-13.45
Oplæg ved sognepræst, underviser i hymnologi og kirkemusik ved Pastoralseminaret i Aarhus Mads Djernes

13.45-13.55
Oplæg ved organist i Budolfi kirke Margrethe Østergaard

13.55-14.05
Oplæg ved sognepræst i Hellig Kors kirke Andreas Christensen

14.05-14.25
Gruppedrøftelse C

14.25-14.45
Pause

14.45-15.20
Intro til og oplæg ved biskop Elof Westergaard: ”Er der en præst til stede? Om det myndige lægfolk, om kirkerum og embede, om at holde kirke, når kirken er lukket”

15.20-15.35
Gruppedrøftelse D

15.35-16.00
Opsamling i plenum med replik ved Grete Wigh-Poulsen og afslutning.