Konferencer
Gudstjenestekonference 2021

Gudstjenestekonference 

Det samme på en ny måde. Gudstjeneste efter pandemien
Digital éndagskonference, tirsdag d. 2.2.21, 9.15-16.00

I år er FUV’s gudstjenestekonference som alt andet ramt af restriktionerne. Det har betydet en omlægning af programmet. I omlægningen har vi fokuseret på de programpunkter, som relaterer sig snævert til corona-tidens gudstjenester og teologiske overvejelser. 

Samtalen har vi bevaret i digital form – salmesangen må vi vente med til næste år. 

Konferencen er åben for alle interesserede, og det er gratis at deltage. 

Tilmelding her inden 22. januar 2021 

Tilmelding med NemID virker ikke, så send i stedet en mail til fuv@km.dk, hvis du ønsker at melde dig til. 

 

PROGRAM
9.15-9.30
Velkomst ved lektor i FUV Benedicte Hammer Præstholm

9.30-10.05
Intro til og oplæg ved provst Grete Wigh-Poulsen: ”Frihed, nytænkning og tilsyn”.

10.05-10.10
Pause

10.10-10.25
Gruppedrøftelse A

10.25-10.45
Opsamling i plenum

10.45-11.00
Pause

11.00-11.30
Intro til og oplæg ved professor Niels Henrik Gregersen: ”Om digital nadver”

11.30-11.35
Pause

11.35-12.00
Oplæg ved professor MSO Bo Kristian Holm: ”Om digital nadver” 

12.00-12.10
Pause med tid til individuel opgave

12.10-12.30
Gruppedrøftelse B

12.30-13.30
Frokostpause

13.30-14.05
Intro til og oplæg om ”Den fælles salmesangs og musikkens rolle i gudstjenesten. Hvad har cononatiden lært os?”

13.35-13.45
Oplæg ved sognepræst, underviser i hymnologi og kirkemusik ved Pastoralseminaret i Aarhus Mads Djernes

13.45-13.55
Oplæg ved organist i Budolfi kirke Margrethe Østergaard

13.55-14.05
Oplæg ved sognepræst i Hellig Kors kirke Andreas Christensen

14.05-14.25
Gruppedrøftelse C

14.25-14.45
Pause

14.45-15.20
Intro til og oplæg ved biskop Elof Westergaard: ”Er der en præst til stede? Om det myndige lægfolk, om kirkerum og embede, om at holde kirke, når kirken er lukket”

15.20-15.35
Gruppedrøftelse D

15.35-16.00
Opsamling i plenum med replik ved Grete Wigh-Poulsen og afslutning.