Fortsæt til hovedindholdet
Konferencer
Gudstjenestekonference 2024

Gudstjenestekonference 

'Under korsets mærke - gudstjeneste i krise- og katastrofetider' er overskriften for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters årlige, tværfaglige gudstjenestekonference, der afholdes 29.-31. januar 2024 på Emmaus i Haslev.  

 Olof Hellström: Folkeforsoningens træ. 

I år stiller gudstjenestekonferencen skarpt på kriser og deres betydning for kirken. Flygtningekriser, finanskriser, pandemikrise, krig i Europa og klimakrise har ført til en krisebevidsthed samt farvet en fælles erfaring af og bevidsthed om, at vi lever i en tid, hvor det kan synes, som om kriser er fortløbende og næsten står i kø. 

Det er ikke en ny erfaring, at krisetider kan kalde på kirken – men det er måske en erfaring, der er blevet særligt tydelig de senere år. Historisk har globale, nationale og lokale kriser og katastrofer ofte været baggrund for særlige gudstjenester. 

 Kalder krise, krig og katastrofe på særlige gudstjenesteformer? 

I FUVs store befolkningsundersøgelse fra 2020 er der også et udtalt ønske fra befolkningen om, at folkekirken skal være til stede efter en katastrofe. Også derfor sætter årets konference fokus på, hvad krise, krig og katastrofe kalder på rent gudstjenestemæssigt. Kalder disse situationer på særlige gudstjenesteformer og særlig musik? Disse spørgsmål vil være gudstjenestekonferencens omdrejningspunkt.

Konferencen afholdes mandag 29. - onsdag 31. januar 2024 på Emmaus i Haslev. 

Se detaljeret program - tilmelding senest 24. oktober 2023.

Årets internationale oplægholdere kommer fra England og Norge. Carla A. Grosch-Miller er præst i den reformerte kirke i England, digter og ph.d. i praktisk teologi. Hun underviser både på universiteter og kirkelige uddannelser og har udgivet bøger om traumer både i forhold til liturgi og sjælesorg. Marie Strand Skånland er forskningsleder og førsteamanuensis i musikk og helse ved Ansgar Høyskole i Kristiansand, Norge. Hun har publiceret artikler om musikkens rolle i stress- og følelsesregulering, smertehåndtering og kriser. Deres foredrag vil være på henholdsvis engelsk og norsk, men man kan naturligvis stille spørgsmål på dansk.

På konferencen vil det være muligt at deltage i to forskellige workshops ud af fire. Deltagerne kan vælge mellem workshops ledet af Carla A. Grosch-Miller, provst Anna Helleberg Kluge, organist og kantor Jakob Lorentzen og præst og forfatter Thomas Frovin

Konferencen ledes på vegne af en tværfaglig planlægningsgruppe af lektor i liturgik ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Jette Marie Bendixen Rønkilde


 Om gudstjenestekonferencen

Den årlige gudstjenestekonference i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er et tværfagligt forum for præster, kirkemusikere, menighedsrådsmedlemmer og andre med særlig interesse for feltet. 

Formålet med konferencen er at bidrage til fordybelse og inspiration gennem foredrag og workshops samt konferencens rige og varierede gudstjeneste-, salmesangs- og musikliv. Dertil kommer samtale og erfaringsudveksling deltagerne imellem.