fkuv.dk
Konfirmandcenter

Konfirmandcenter

Folkekirkens Konfirmandcenters formål er at udvikle og støtte konfirmationsforberedelsen.

Som led i sit formål skal Folkekirkens Konfirmandcenter blandt andet arbejde med at tilbyde konkrete oplevelses- og undervisningsforløb i en folkekirkelig sammenhæng, indsamle ideer og erfaringer og skabe nye initiativer ud fra de nyeste pædagogiske og didaktiske teorier.

Det skal alt sammen medvirke til at udvikle og modernisere konfirmationsforberedelsen og støtte folkekirkens præster og sognemedhjælpere med flere i deres arbejde med konfirmationsforberedelsen og andre tilsvarende tiltag efter bestyrelsens beslutning.

Folkekirkens Konfirmandcenter har desuden til formål at støtte og udvikle minikonfirmandundervisningen. Det gøres ved lignende tiltag som på konfirmandområdet. 

Læs mere på Konfirmandcenters hjemmeside


Foto: folkekirken.dk