fkuv.dk
Kontakt fagperson

Kontakt fagperson

FUV's ansatte udgør til sammen en bred faglig kompetence inden for de praktisk teologiske fag.

Såvel fastansatte som timelærere er engageret i arbejdet i fem faggrupper. Hver af disse faggrupper har en kontaktperson, som det fremgår nedenfor. Ønsker man viden inden for området, kan henvendelse ske til kontaktpersonen, og man vil derefter blive sat i forbindelse med en relevant kollega og/eller fagperson.

Kirke, ledelse og organisation
Erling Andersen
Tlf. 24 64 43 42
E-mail

Gudstjenestelære
Benedicte Hammer Præstholm
E-mail

Homiletik
Kjeld Slot Nielsen
Tlf. 23 49 71 89
E-mail

Sjælesorg
Elmo Due                                                                                                                    E-mail

Religionspædagogik
Lars Nymark Heilesen
E-mail