Fortsæt til hovedindholdet
Benny Grey Schuster
Publikationer BGS

Publikationer

Bøger og artikler bl.a.

”Hvis disse sten (og betonen) kunne råbe. Et essay om det nye årtusinds kirkebyggeri i historisk, bibelsk og teologisk belysning”, tillæg til Kirken i dag 3/2022. 20 sider.

”Bill, Bo og mig. Sløk & Shakespeare”, i: Sløk &. Inspirations- og irritationskilder i forfatterskabet, red. Michael Brorson & David Bugge. Klim, 2021, ss. 51-72.

”’Det pyntede hus og den kalkede grav’ – en betragtning over kirkerum, kirkekunst og modernitet”, interview ved Kitty Blichfeldt, i: Herrens hus – Herrens have, red. Hasse Neldeberg Jørgensen, Per Kristian Madsen & Ingrid Wass. Aarhus: FUV og Nationalmuseet, 2021, ss. 65-84.

Om påskelatteren. Johannes Oecolampadius’ bog De risu paschali fra 1518 oversat af Martin Sander Harbsmeier og forsynet med indledning, noter og en fremstilling af påskelatterens kulturhistorie og teologi samt et essay om latterens kulturelle, kirkelige og teologiske forvandling. København: Forlaget Vandkunsten, 2019. 493 sider.

Das Osterlachen. Johannes Oekolampads De risu paschali von 1518 mit einer Übersetzung von Martin Sander Harbsmeier. Einleitung, Kommentare und eine Darstellung der Kulturgeschichte und Theologie des Osterlachens sowie ein Essay über die kulturelle, kirchliche und theologische Verwandlung des Lachens (aus dem Dänischen übersetzt von Eberhard Harbsmeier). (Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, Band 14.) Hamburg: Igel Verlag Literatur und Wissenschaft, 2019. 425 sider.

”modernekirkekunst.dk. Database over kirkekunst og kunsthåndværk i folkekirken efter 1945”, i: Kirken i dag 3/2018, ss. 24-25.

Indsamling af data, fotograf og forfatter til databasen over ”Kunst og kunsthåndværk i folkekirken efter 1945” tilgængelig online siden 3. april 2017 (www.modernekirkekunst.dk).

”Dengang og nu: fornuft, kristendom og religion – set fra luften”, i: Kristendommens fornuft. Niels Grønkjær 60 år, red. Birgitte Stoklund Larsen & Peter Aaboe Sørensen. Anis, 2015, ss. 59-69.

“Forord”, i: Eberhard Harbsmeier: Praktisk talt – at drive teologi på tværs af grænser. Festskrift i anledning af Eberhard Harbsmeiers 70 års dag, red. Benny Grey Schuster i samarbejde med Leise Christensen, Povl Götke, Hans Vium Mikkelsen og Mikkel Wold. Anis, 2013, ss. 7-10.

”Hvad kan arkitekturen sige om kirken og tiden?”, i: Rum til forandring. Grøndalskirkens fornyelse, red. Susanne Møller Olesen, Erik Brandt Dam & Finn Norman Christensen. Grøndalskirken, 2013, ss. 29-35.

Forfatter, fotograf og webmaster til hjemmesiden www.kirkearkitektur.dk, online siden april 2011.

“Kirkens morfologi. En statistisk-impressionistisk gennemgang af tendenser i moderne dansk kirkearkitektur 1960-2010”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 122/2010, ss. 64-85.

“Hamlet – the Last Avenger? A Theological Interpretation of Shakespeare’s Tragedy”, i: Preaching. Does It Make a Difference? (Studia Homiletica 7), red. Mogens Lindhardt & Henning Thomsen. Aros, 2010, ss. 227-38.

“Om besværet med at finde et (ord for) herberg”, i: Glædelig Jul 2009, red. Marianne Frank Larsen & Elof Westergaard. Grundtvigsk Forum, 2009, ss. 17-24.

“Efterskrift: Wiesel, midrash og litteraturkritisk eksegese”, i: Elie Wiesel: Fra Noa til Ester: Bibelske portrætter og legender, oversat af Lars Hagensen. Anis, 2007, ss. 183-220.

“Sarah Lund, Sherlock Holmes og Aristoteles”, kronik, i: Kristeligt Dagblad 23.02.07, s. 19.

“Da Tidsånden kom til Løgumkloster med firetoget. Om Bibelens forhold til litteratur, kultur og folk (herunder præster)”, i: Præstehøjskolen 1964-2005, red. Hans Vium Mikkelsen, Helle D. Kjeldsen & Eberhard Harbsmeier. Teologisk Pædagogisk Center, 2005, ss. 36-41.

“Rev Saul virkelig kappefligen af Samuel? Om kong Sauls typologi og eftermæle”, i: Biskop for Herren – og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holms 60-års dag, red. Anne Ehlers, Niels Grønkjær & Marianne Levinsen. Anis, 2005, ss. 231-46.

Hamlet – den sidste hævner? En teologisk læsning af Shakespeares tragedie. Anis, 2004. xxii + 560 sider.

“Vandringen til Emmaus som Dogme 95 film”, i: Præsteforeningens Blad 40/1999, ss. 902-7.

“Jobs Bog – en jødisk tragedie?”, i: Ordet og livet. Festskrift til Christian Thodberg, red. Carsten Bach-Nielsen, Troels Nørager & Peter Thyssen. Aarhus Universitetsforlag, 1999, ss. 19-42.

“Kirken – en avisand? Om de danske avisers dækning af ‘kirken’ sommeren 1998”, i: Kritisk forum for praktisk teologi 74/1998, ss. 46-64.

“Cyberspace: Rum for kirken?”, i: Kirken og informationssamfundet (Værkstedsserie nr. 17), red. Birgitte Thyssen. Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1997, ss. 25-49.

“Præsten i Cyperspace: Fides Quaerens Internetum. Nogle refleksioner og råd om Internet”, i: Præsteforeningens Blad 1995/40, ss. 841-56.

“Sjælesorg uden dogmer er blind, dogmer uden sjælesorg er golde; eller: Sjælesorg mellem terapi, næstekærlighed og forkyndelse”, i: Kritisk forum for praktisk teologi 62/1995, ss. 31-54.

“Fra kirkerum til gudstjenesterum: En forfaldshistorie?”, i: Kritisk forum for praktisk teologi 54/1993, ss.33-54.

“Prædiken og vejledning”, i: Præsteforeningens Blad 1993/44, ss. 901-11; samt prædikenvejledninger fra 1. søndag i advent til Pinsedag i Præsteforeningens Blad 1993-94.

“Shylock - komedie eller tragedie?”, kronik, i: Jyllands-Posten 10.05.93, s. 11.

“Kniven i prædikenen. Om Carl Bloch og hans Emmaus-billede”, i: Præsteforeningens Blad 1993/17, ss. 345-54.

“Evangeliet mellem dannelsesroman og stentavle. Meditationer foranlediget af nogle lukanske bibelvers (2,40.52)”, i: Præsteforeningens Blad 1992/51, ss. 1037-46.

“Indførelsen af Praktisk Teologi som eksamensfag: Et sundheds- eller sygdomstegn?”, i: Omkredsen, red. Søren Jensen. Århus, 1992, ss. 109-133.

“Peters exit fra Acta: En opstandelse? En litterær, homiletisk læsning af Ap.G. 12,1-17”, i: Præsteforeningens Blad 1992/34, ss. 669-80.

“‘Skyggen’ af H.C. Andersen. Et eventyr?”, i: Anderseniana 1992, ss. 27-46.

“‘Hvorfor tror danskerne ikke på Gud?’ På udflugt med Peter Berger og Ludwig Wittgenstein”, i: Dansk Kirkeliv 1989/1990, red. Kjeld Holm. Aros, 1989, ss. 60-80.

Redaktør og medforfatter til Moral og etik. Anis, 1988. (“Indledning” og “Livets spilleregler. Wittgensteins etiske grammatik”, ss. 11-26 og 101-55.)

Redaktør (sammen med Hans Hauge) og medforfatter til Essays om Babel – Babelsmyten i teologisk, filosofisk og æstetisk perspektiv. Anis, 1986. (“Tavshedens arkitektur: Wienerdrømme om Babel”, ss. 187-217.)

“Hvis kristendommen er sandheden, er al filosofi derom falsk”, i: Sprog, moral og livsform – Ludwig Wittgensteins filosofi, red. Steen Brock & Klaus K. Hansen. Philosophia, 1986, ss. 59-115.

“Nominalismen er død! ‘Nominalismen’ længe leve?”, i: Sprogets mesterskab. Festskrift til Johannes Sløks 70-årsdag, red. Jan Lindhardt & Kjeld Holm. Centrum, 1986, ss. 203-19.

“Forsøg på en enhedsfortolkning af sandhedsbegrebet i Johannesevangeliet”, i: Dansk teologisk Tidsskrift 45/1982, ss. 243-259.

En kritisk fremstilling af hovedlinier i den sproganalytisk orienterede religionsfilosofi efter 1950. Upubliceret guldmedaljeafhandling i Systematisk Teologi, Århus Universitet 1982. 300 sider.