Fortsæt til hovedindholdet
Lars Nymark Heilesen
Publikationer LNH

Publikationer

Lars Nymark Heilesen og Karina Juhl Kande (red.): Inklusion i kirken. Kritisk Forum for Praktisk teologi 169/2023

Lars Nymark Heilesen: Salmer og konfirmander i: Kirsten Nielsen (red.): Udsigt fra troens gren. SYNG NYT Jubilæumsskrift (SYNG NYT 2021)

Lars Nymark Heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup, Stinna Ahrenst (red.): På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret (Eksistensen 2021)

Lars Nymark Heilesen, Bodil Abildgaard, Merete Reimer Jensen, Elmo Due: Tavshedspligt og underretningspligt. Juridisk, psykologisk og pastoralteologisk belyst (FUV Aarhus 2020)

Lars Nymark Heilesen: Ordet til dem uden ord. Den kirkelige formidling teologisk belyst (Eksistensen 2020)

Lars Nymark Heilesen: Handicap i en handicappet verden i: Lars Nymark Heilesen (red.): Kirken og mennesker med særlige behov – menneskesyn og teologi (Eksistensen 2018)

Lars Nymark Heilesen og Laura Lundager Jensen: Ungdomsteologi. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 150/2017

Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund: Bibelen. Undervisningsvejledning (Det 
Danske Bibelselskab 2017)

Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund: Ingen kan bære sig selv. Dåbshæfte til dem, der overvejer dåb (Eksistensen 2016)

Bibelen. Konfirmandudgave. Lars Nymark Heilesen, Mette Boddum Behrndtz, Louise Højlund, Lisbeth Øland: Tillægssider, noter, navigationsværktøjer mm. (Det Danske Bibelselskab 2016).

Lars Nymark Heilesen: Konfirmationstalen i krydset mellem konfirmandstuen og fremtiden. Efterord i Ulla Morre Bidstrup, Peter Nejsum, Ulla Bjerregaard Salicath (red.): Kære konfirmander – 18 konfirmationstaler og efterord (Aros Forlag 2013)

Dorte Tranberg-Krab, Finn Andsbjerg, Lars Nymark Heilesen: Har vi det kun i munden? – diakoni med konfirmander. Et undervisningsmateriale (Aarhus Stiftscentral/Konfirmandcenteret 2012)

Anette Molin Brautsch, Lars Nymark Heilesen og Ulla Morre Bidstrup (red.): Konfirmationsgudstjenesten. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 127/2012

Lars Nymark, Lene Sander, Signe Rørdam Thomsen: Å sette ord på hva jeg tror på. Konfirmantens bok. Konfirmantlærerens bok Verbum 2012

Lars Nymark Heilesen: Her står jeg – hvor står du? Fire aktuelle spørgsmål fra Luther. Undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin (Religionspædagogisk Forlag 2011)

TPC og de religionspædagogiske stiftskonsulenter: Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen – førstehjælp til de strukturelle og pædagogiske udfordringer (Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster 2011)

Dåbsoplæring i folkekirken. Rapport fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring (2010)

Lars Nymark, Lene Sander, Signe Rørdam Thomsen: At sætte ord på, hvad jeg tror på. Konfirmandens Bog. Underviserens Bog (Aros Underviser 2009)

Lars Nymark Heilesen: Indledende konfirmationsforberedelse og Konfirmationsforberedelse i Jørgen Demant, Birgitte Thyssen, Hans Raun Iversen (red.): Dåbsmanual – opskrifter til arbejdet med dåb og dåbsoplæring i folkekirken (Folkekirkens Dåbshilsen 2008)

Lars Nymark Heilesen: Sammenhæng i undervisning. Evalueringsredskaber til styrkelse af kvaliteten i konfirmationsforberedelsen (Aros Underviser 2008)

Lars Nymark Heilesen: Konfirmationsforberedelsen som kirkelig elementærundervisning i Helle Christiansen og Henning Thomsen (red.): Pastoralteologi (Anis 2007)

Jørgen Gleerup og Lars Nymark: Vær velkommen Herrens år. Oplæg til samtale med minikonfirmandforældre. Forældrehæfte og undervisningsvejledning (Aros Underviser 2007)

Finn Rosenberg, Nina Tange, Lars Nymark Heilesen, Eberhard Harbsmeier: Konfirmation. Formål - fagbeskrivelse - vejledning (Aros Underviser/Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster 2006)

Lars Nymark Heilesen og Helle Krogh Madsen: Bliv klogere på livet med Grundtvig. Undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser (Gyldendal 2006)

Lars Nymark Heilesen og John Rydahl: Religion & Identitet - er der en sammenhæng? Kristendom og islam i dialog. Undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser (Aros 2006)

Lars Nymark (red.): Idet I døber dem. Ideer og modeller til dåbsforældreundervisning. (Århus Stiftscentral 2005)

Beretning om dåb – af den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåb (2005)

Lars Nymark Heilesen og Henrik Oest: SØN. Et hæfte om Jesus i Bibelselskabets konfirmandmateriale FAR-SØN-ÅND (Det Danske Bibelselskab 2005)

Lars Nymark Heilesen: Hjælpesider til folkeskolens elever i ’Bibelen. Skole-udgave’ (Det Danske Bibelselskab 2005)

Lars Nymark: Hjælpesider til konfirmander i ’Bibelen. Konfirmandudgave’ (Det Danske Bibelselskab 2004)

Lars Nymark (red.): Paulus i undervisning, prædiken og gudstjeneste. Det gyldne kornmagasin for teologi og praksis (Pastoralseminariet i Århus/Forlaget Aros 2003)

Lars Nymark: Lærervejledning til Markusevangeliet - fortalt af Caspar Koch. Undervisningsmateriale til konfirmationsforberedelsen (Det Danske Bibelselskab 2001)

Lars Nymark (red.): Konfirmationsforberedelsens struktur i fremtiden – ændringer i konfirmationsforberedelsens placering og form? Et materiale til overvejelse og inspiration. Århus Stiftscentral 2000

Jørgen Gleerup og Lars Nymark: Livsfornyelsens sted. Oplæg til samtale med konfirmandforældre. To forældreaviser + undervisningsvejledning (Unitas Forlag 2000)

Lars Nymark Heilesen, John Rydahl, Christina Smith (red.): Salmer i Centrum. 25 salmer i undervisningen (Nyt Nordisk Forlag 1999)

Birgitte Thyssen, Lars Nymark Heilesen, Helle Krogh Madsen (red.): Kirke og skole – i medgang og modgang og medgang (Religionspædagogisk Center 1995)

Viggo Ernst Thomsen, Peter Lodberg, Lars Nymark Heilesen, Vibeke Drevsen Bach. Konfirmandaktion -95. Mission og 3.verdensperspektiver i konfirmationsforberedelsen. Evaluering af forsøgsprojekt (Folkekirkens Pædagogiske Institut 1995)

Viggo Ernst Thomsen, Peter Lodberg, Lars Nymark Heilesen, Vibeke Drevsen Bach: Idehefte - Konfirmandaktion -95. Mission og 3.verdensperspektiver i konfirmationsforberedelsen (Folkekirkens Pædagogiske Institut 1994)

Jens Kr. Krarup og Teologisk Arbejdsgruppe om Konfirmationsforberedelsen: 6 teser om konfirmation i dag (1986)

Desuden teologisk medforfatter 1994-2014 til et årligt skole-kirke-projekt i Skole-kirke-samarbejde Syddjurs og en række landsdækkende skole-kirke-projekter for Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester 1995-2014. Endvidere forfatter til artikler i pastoralteologiske og religionspædagogiske tidsskrifter, dagblade, Præsteforeningens Blad og stiftsårbøger.