fkuv.dk
Kursusprogram

De syv dyder fra kulturens vugge til i dag. Dannelsens fordring

Forelæsninger om de syv dyder og deres betydning for kultur, dannelse og selvopfattelse. Udvekslinger om dydernes nutidige relevans for kirkelig undervisning for børn, unge, voksne, ældre og for livet i det hele taget.
Uddybende kursusbeskrivelse:
Dannelse er kommet på dagsordenen. Og forståeligt nok. For i en tid med forbavsende grådighed, magtsyge og rodløshed bliver flere og flere bevidste om, at den egentlige løsning på vores problemer ikke kommer udefra i skikkelse af politiske og økonomiske tiltag, men indefra. Vi må genfinde de fundamentale livspejlemærker og lære at navigere efter dem. Ifølge historiens største ånder og tænkere kan disse pejlemærker sammenfattes som de syv dyder; mådehold, mod, retfærdighed, klogskab, tro, håb og kærlighed. Sokrates introducerede de såkaldte fire kardinaldyder. Med Jesus bliver de døbt med omdrejningspunkt i kærlighed. Tilsammen udgør traditionen om de syv dyder historiens mest betydningsfulde, slidstærke og indsigtsfulde bud på en eksistentiel dannelsesmanual, der henvender sig til alle. Det afspejles i arkitektur, litteratur og kunst.

• Få overblik over hvordan de syv dyder har været et kulturelt dannelsesparadigme fra kulturens vugge til i dag.
• Lad dig berige af grækernes opfattelse af dyder som selve fundamentet for det gode liv og samfund.
• Forstå hvorledes romernes dydsforståelse udgjorde en vigtig bro til kristendommen.
• Stift bekendtskab med Thomas Aquinas’ dydsetik, som ingen filosof eller tænker af format har kunnet ignorere.
• Oplev hvordan Dante giver teoretiske indsigter i krop og sjæl i kraft af sin poetiske genialitet.
• Bliv klogere på det teologiske betydningsoverskud i den aktuelle etiske debat.
• Reflekter over, hvordan du kan høste frugterne af traditionen om de syv dyder i din dåbsoplæring, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, sjælesorg og kirkelig undervisning, ikke mindst for det ressourcestærke menneske, der fornemmer, at et og andet mangler i den aktuelle debat om dannelse, moral og etik.

Af programmet:
Martin Herbst:
1. Dydernes betydning i den antikke græske verden: Iliaden og Odysséen som kulturelle dannelsesmanualer.
2. Tre etiske traditioner: Nytteetik, pligtetik og dydsetik.
3. Dydernes betydning i den romerske verden: Aeneiden som kulturel dannelsesmanual.
4. Dydernes dåb i mødet med kristendommen og Thomas Aquinas’ dydsetik.
5. Dyderne i Dantes Guddommelige Komedie.

Lektor em. Ivar Gjørup
:
Retfærdighed ifølge Platon.

Lektor, ph.d. & dr.theol. Ulrik Nissen, Afd. f. teologi, ARTS, AU
:
Dydsetikkens berettigelse/uomgængelighed i nutidig protestantisk kontekst

Lektor em. Hans Jørgen Frederiksen:
De syv dyder i billedkunsten.
Dato:29. august - 2. september 2022
Kursusleder:Forfatter og rejseleder Martin Tage Herbst
Målgruppe:Præster
Ansøgningsfrist:30. maj 2022
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 54/22 - 2579