fkuv.dk
Kursusprogram

Gudstjeneste – genopdagelser og nyopførelser (inspiration fra Hildesheim)

Gudstjeneste – opdaget på ny, udformet på ny.

Der er tale om en ekskursion til Michaelisklosteret ved Hildesheim. Deltagerne skal selv betale for rejsen og rejseforsikring.
Uddybende kursusbeskrivelse:
Ud fra den grundlæggende tanke, at fornyelse begynder med fordybelse i den rigdom, vi har, vil vi både teoretisk og praktisk arbejde med gudstjenesteudvikling. 
Der er tale om et tværfagligt kursus for præster, organister og andre kirkemusikere samt kirke- og kulturmedarbejdere. I løbet af kurset vil der være gudstjenester med forskelligt præg. Der vil være et varieret program med foredrag, musik, fællessang, oplæg, workshops etc. Desuden rundvisninger i Hildesheim Domkirke og Michaeliskirche.

Sproget vil fortrinsvist være engelsk, men det er en fordel at kunne forstå tysk.

Kursusledere er Jochen Arnold, Leder af Michaeliskloster, ”Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik” og Tine Illum, Værkstedet GudstjenesteLIV. Undervisere er centerets medarbejdere. Læs evt. mere om Michaeliskloster og undervisere på www.michaeliskloster.de
Af programmet:
Jochen Arnold:
1. Formålet – også for de frivillige – med at arbejde med gudstjenesten. Hvorfor gør vi det?
2. 
Kvalitet i gudstjenesten (kvalitetsarbejdet har særligt fokus på det, der på tysk kaldes ”3 G“: Gemeinschaft – Gewissheit – Geheimnis. En dansk oversættelse kunne være: fællesskab – vished – mysterium. Gudstjenesten giver os vished om, at vi er elsket af Gud – er et fællesskab, der  søndag og hverdag er bygget af håb og formidler håb – lader os fejre troens mysterium).
3. 
Musik i gudstjenesten.
4. 
Velsignelse – teologi og praksis.

Bettina Gilbert, leder af afdelingen for kirkemusik:
1. Liturgisk vandring i Michaeliskirken.
2. Inklusiv fællessang (og dans).

Tine Illum:
Workshop: Langs Levende Vande. Hvordan arbejder vi lokalt med samtale og samarbejde, når det gælder vores gudstjenesteliv? Om fordybelse og fornyelse, forankring og forandring.

Andreas Hülsemann, leder af netværket ”Populærmusik i gudstjenesten (Net P)”:
Pop og jazz i gudstjenesten – introduktion til ”Net P”.  Et online-initiativ om god populærmusik i kirken: Soulplay. Om at tiltrække frivillige og få dem til at ”lyse” i gudstjenesten.

Diakon Susanne Paetzold, medarbejder i arbejdsområdet om børnegudstjenester m.m.:
1. At bruge symboler og tegn i gudstjenesten – at opdage og gestalte kirkerummet. Præsentation af arbejdet med børn i kirken (bogen ”Kinderkathedrale”).
2. Dåbserindring. At udtænke, udvikle og fejre dåbserindringer.
Dato:10. oktober - 14. oktober 2022
Kursusleder:Prof. Dr. Jochen M. Arnold og Sognepræst Tine Årup Illum
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere, Præster, Organister og Andre kirkeligt ansatte
Ansøgningsfrist:30. juni 2022
Pris:Alle deltagere skal betale transport og forsikring (ca. 1.345 kr.). Alle andre end præster skal desuden betale 10.800,00 kr. for ophold og forplejning.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:Kurset foregår i Hildesheim
Kursus-id:K. 62/22 - 2586