fkuv.dk
Noget med salmer

Noget med salmer - babysalmesang

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?

FUV Stiftskursus 2017

Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler tilbabysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre.

Der er plads til 25 deltagere på kurset, der bl.a. vil indeholde:
• et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en
gudstjenstlig kontekst
• en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet

Mette Gautier (f. 1971) er tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol.
Hun er grundlægger af Se en Salme, som dels tilbyder et visuelt udtryk ved gudstjenestens salmesang og dels samarbejder med kirkens medarbejdere om at gøre kommunikationen i gudstjenesten så tydelig som mulig for så mange som muligt. Mette har undervist sognemedhjælpere og præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, afholdt kurser og workshops for konfirmander samt holdt oplæg på sognes interne arbejdsdage.

Christine Toft Kristensen (f. 1979) er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har været instruktør ved flere korworkshops i blandt andet FUK-regi og sammen med trioen Zenobia, ligesom hun har afholdt
inspirationsdage for organister med fokus på det musikpædagogiske arbejde i forbindelse med blandt andet børnegudstjenester, babysalmesang og salmesang for demensramte. Christine er desuden redaktør på og forfatter til bogen Salmesang for demensramte, som er udkommet på orlaget Eksistensen.

Datoer: 

Fyn: 6. juni, kontakt Jens Rønn Sørensen jrs@km.dk
Bornholm: 7. juni, kontakt Johannes Gregers Jensen joje@km.dk
København: 15. juni, kontakt Anna Mejlhede anme@km.dk
Helsingør: 16. juni, kontakt Pernille Nærvig Petersen pnp@km.dk
Ribe: 1. september, kontakt Erling Kristensen erlkr@km.dk 
Viborg: 29. september, kontakt Gitte Thorsøe gtb@km.dk
Aarhus: 17. november, kontakt Tina Brixtofte Andersen tiba@km.dk
Aalborg: 24. november, kontakt Anna Døssing Gunndertoft adje@km.dk

Tilmelding: Skal ske til den lokale stiftskonsulent. Navn og e-mail står ud for datoen. Her kan man også få oplyst mere om tid og sted. 

Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. 

Pris: Gratis

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter