Ansatte
Anita Hansen Engdahl

Anita Hansen Engdahl

Lektor

Foto: Lars Aarø

Tlf. 40 50 52 36
E-mail

Arbejdsområder
Kirkekundskab:
Embedsteologi/pastorallære

Pastoral uddannelse/efteruddannelse

Samarbejde mellem MR/præst/menighed

Kirkeret

Menighedsformer og menighedsudvikling i nordisk og dansk perspektiv

Kirkens vilkår på landet

Frivillighed, delagtighed og netværksopbygning

Gudstjeneste:
Gudstjenesteudvikling og ritualteori

Kirkens og kirkeårets kulturhistorie i Danmark

De kirkelige handlingers kirke- og kulturhistorie

Kirkehistoriens brug i liturgisk og homiletisk udviklingsarbejde

Sjælesorg:
Kirken og de ældre

Kirkens forhold til demensramte og deres pårørende 


Curriculum Vitae

Netværk og udvalg

Publikationer