Ansatte
Christine Tind Johannessen-Henry

Christine Tind Johannessen-Henry

ph.d., cand.theol. og præst 
Lektor i sjælesorg og forskningsprojektmedarbejder 
/ Associate Professor in Pastoral Care and Counseling & research staff member 

Privatfoto

Tlf. +45 20 41 01 15

E-mail  ctj@km.dk

Undervisnings- og forskningsområder / Fields of Activity in Education and Research

Pastoralteologi og pastoralpsykologi / Pastoral Theology and Pastoral Psychology

Sjælesorg / Pastoral Care and Counseling

Begravelses- og bisættelsessjælesorg / Funeral Care

Død og sorg / Death, Dying and Bereavement

Hverdagstro og levet religion / Everyday & Public Theology and Lived Religion

Katastrofer og traumer / Disasters and Trauma

Sygdom og kriser / Illness and Crises

Tro og helbred / Faith and Health

Multiplicitetsteologi og netværksteori / Theology of Multiplicity and Network Theory

Feministisk teori / Feminist Theory

Empirisk teologi (på baggrund af etnografisk feltarbejde, forskningsinterview og spørgeskemaundersøgelser)/ Empirical Theology

Curriculum Vitae

Publikationer/Publications 

Igangværende forskningsprojekt/Current research project