Om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Lovgrundlag for FUV

Lovgrundlag for FUV

Bekendtgørelsen om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kan læses i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster samt i Lovbekendtgørelse BEK nr. 1501 af 10. december 2013.

Betænkning 1503 
I februar 2009 offentliggjorde kirkeministeren "betænkning 1503. Om uddannelse og efteruddannelse for præster". Betænkningen indeholder omfattende forslag til ændring af præsteuddannelse og præsters efteruddannelse. Betænkningen blev efterfølgende sendt i høring. På Kirkeministeriets hjemmeside kan man downloade betænkningen, læse høringssvar, herunder også de Folkekirkelige Uddannelsesinstitutioners høringssvar. 

Lovgrundlaget kan læses i sin fulde længde på www.retsinfo.dk.