Benedicte Hammer Præstholm
CV BHP

CV

Født 1978

Uddannelse
Forsvar af ph.d.-afhandlingen Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i nyere dansk teologi. Ph.d.-graden tildelt d. 18. august 2014.                                   Afhandlingen befinder sig i krydsfeltet mellem dogmatik, kirkehistorie og praktisk teologi og handler om køns- og samlivsrelaterede diskussioner i teologien de seneste 150 år. Den vigtige overordnede ramme for afhandlingen er kulturteologien, der fokuserer på forholdet mellem teologi og kirke og den kultur og det samfund, som teologien er del af. 

Februar 2008 - marts 2014 Ph.d.-stipendium ved Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Teologi (50%)

Juni 2010 Den obligatoriske efteruddannelse for præster afsluttet. 

Juni 2005 Eksamen i Middelegyptisk Sprog A ved Carsten Niebuhr Instituttet v. Københavns Universitet som privatist hos lektor Paul John Frandsen

Februar 2004 - juni 2004 Pastoralseminariets kursus for teologiske kandidater (Aarhus)

September 1997 - januar 2004 Immatrikuleret ved Aarhus Universitet, Teologisk Fakultet, afsluttet med teologisk kandidateksamen 

1996 Sproglig student fra Bjerringbro Gymnasium

Ansættelser
1. marts 2015 Studielektor v. FUV, Pastoralseminariet i Aarhus.

December 2004 – marts 2015 Valgmenighedspræst i Mellerup Valgmenighed.

December 2014 – marts 2015 Videnskabelig assistent på det teologiske forskningsprogram, AU.

Juni - december 2007 Konstitueret sognepræst i Spentrup-Gassum pastorat (25%).

Januar - maj 2007 Konstitueret sognepræst i Dronningborg-Gimming pastorat (20%).

September - november 2006 Konstitueret sognepræst i Sct. Mortens kirke i Randers og Dronningborg-Gimming pastorat (50%)

Andet
Medlem af initiativgruppen bag genrejsningen af Mellerup Højskole 

Bestyrelsesmedlem i Mellerup Højskoles bestyrelse