Benedicte Hammer Præstholm
Publikationer BHP

Publikationer

2014 ”Må vi forandre os?”, Dansk Kirketidende nr. 11, p 4-5. 

2014 ”En luthersk stridsmand”, artikel i Weekendavisen (Idéer) d. 4. juni. 

2013 “From Breaking News to Old News: Homosexual Pastors in Denmark and the  Pfarrhaustheologie”, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology, vol. 67, no. 2, 128-143.   

2012-2013 Forfatter til 10 nye salmer med musik af min bror, Christian Præstholm: Sanglyd, eget forlag 2014.                                

2012 The situation for Women in the Evangelical Lutheran Church in Denmark and Its Theological Underpinning”, Else Marie Wiberg Pedersen & Benedicte Hammer Præstholm, i Exploring a Heritage. Evangelical Lutheran Churches in the North, edited by Anne-Louise Eriksson, Göran Gunner & Niclas Blåder, Church of Sweden Research Series, Eugene, Oregon: Picwick Publications, p 226-244.

2012 Bidragyder til bogen Hvad skal jeg svare mit barn?, Alfa.

2012 To om tro, Benedicte Hammer Præstholm & Jens Ole Christensen, Bibelselskabet.

2012 Bidragyder til bogen I lyst og nød. 12 salmer og 12 taler til vielse og velsignelse, Religionspædagogisk Forlag.

2011 “Der er en tid til frimodighed. Om velsignelse og vielse af par af samme køn”, Århus Stifts Årbog 2011, p 78-87. 

2011 Bidragyder til bogen Himlen i mine fodsåler. Bønnebog, Aros.

2010 ”Køn og embede. Om hvorfor også kvinder og homoseksuelle skal være lutherske præster”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi 121, p 84-95.

2010 ”Når køn og seksualitet forandrer folkekirken”, Religion 2.0. Tendenser og trends i det nye årtusind, Århus: Aarhus Universitet, p 91-95.

2010 Boganmeldelse: “Gossip and Gender. Othering of speech in the pastoral epistles”, Dansk Teologisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 3, p 232-234.  

2009 ”Ikke ens, men lige: Ja til velsignelse af homoseksuelle”, Dansk Kirketidende, nr. 6, p 174-177.

2009 Boganmeldelse: ”Does confirmation training really matter? A longitudinal study of the quality and effectiveness of confirmation training in Finland”, Nordic Journal of Religion and Society, Vol. 22, no. 2, p 184-185.

2009 Informationsfoldere om hhv. babysalmesang, minikonfirmander og konfirmation, Religionspædagogisk forlag.     

2009 ”Metafortografi: over grænserne”, Filter – for fotografi, nr. 3, p 18-19. 

2008 Bidragyder til bogen De vederstyggelige, Unitas.

2008 ”Det naturliges foranderlighed kan være befriende”, kronik i Kristeligt Dagblad, 1. januar.

2006 Et sted at forstå, Unitas.

2006 ”A write of passage: 2. Mos 1,1-2,10 som legitimationsberetning”, Dansk Teologisk Tidsskrift nr. 3, 139-155 (peer review).

2005 ”Og deres bøn nåede til himlen…”, Århus Stifts Årbog 2005, p 19-27.

2004 ”Vær med din nåde hos disse to”, kronik i Kristelig Dagblad, 28. september.

2003 ”Moses, vandet og båden”, Bibliana nr. 1, p 9-17.