Birgitte Graakjær Hjort
Netværk og udvalg BGH

Netværk og udvalg

Nuværende
Siden 2004 Aarhus Kommunehospitals tilkaldeordning

Siden 2012 Diakonhøjskolens Uddannelsesudvalg 

Siden 2013 Medlem af homiletisk arbejdsgruppe og ”det homiletiske rejsehold” på Præsternes Efteruddannelse 

Siden 2014 Beskikket censor i teologi, Aarhus og Københavns Universitet. 

Siden 2014 Udvalg under Mellemkirkeligt Råd    

Tidligere
2001-2013 Medlem af landsbestyrelsen for KFUKs Sociale Arbejde – landsformand 2005-2013.

Bestyrelsen for Teologi for Lægfolk

Bestyrelsen for Teologisk Fakultets Foredragsforening

Koordinator for forskergruppen KRAKA på Teologi og Religionsvidenskab

Medlem af nordisk konferencekomité

Bestyrelsen for forlaget AROS

Medlem af Arbejdsmarkeds Etisk Råd

Bestyrelsen for Reden Aarhus

Underviser på Teologi for Lægfolk

Bestyrelsen for Reden København

Aarhus Domprovstis konventbestyrelse

Folkeuniversitetet

Gæstelærer Social- og Sundhedsskolen Aarhus

Lejrchef Ferie med Indhold (FDF)

Aarhus Domprovstis kirkehøjskoleudvalg

Aarhus Domprovstis liturgiudvalg