Birgitte Graakjær Hjort
Publikationer BGH

Publikationer

Afhandlinger og bøger
Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking, (red.), Aarhus 2008.

Det Nye Testamentes Omverden. Om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid, Aarhus 2003.

The Irreversible Sequence. Paul´s Ethics: Their Foundation and Present Relevance, Frankfurt am Main 2000, s. 1-216.

En analyse af etikkens fundering hos Paulus med inddragelse af spørgsmålet om dens aktuelle relevans, belyst ud fra Emil Brunner, ph.d.-afhandling, Aarhus 1997, s. 1-361.

Bidrag til antologier og lignende
Ulla Morre Bidstrup, Leise Christensen, Arne Mårup, Peter Nejsum (red.), Første tekstrække, Aros 2012.

Jørgen Demant m.fl. (red.), Himlen i mine fodsåler. Bønnebog, Aros 2011.

3. tekstrække. Udvalgte bibeltekster til lejlighedsgudstjenester, Bibelselskabet 2010.

Når vores indsats gør en forskel for andre – et essay om at udfylde sin arbejdsmæssige plads, i: Cecilie Eriksen (red.), Det meningsfulde arbejdsliv, Aarhus 2009, s. 173-199.

Den uretfærdige mammon. Bibelske overvejelser over forholdet mellem religion og penge, i: Eberhard Harbsmeier og Helle Christiansen (red.), Den gratis nåde og de mange penge. En bog om kirken og pengene, Løgumkloster 2008, s. 21-32.

Når livet bliver én lang eksamen – kritiske bemærkninger om selvrealisering, i: Brinkmann, Svend og Eriksen, Cecilie (red.), Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur, Klim 2005.

Folkekirkens Dåbshilsen, Frederiksberg 2004.

Den Ene og de andre – teologien og det meningsfulde liv, i: Cecilie Eriksen (red.), Det meningsfulde liv, Aarhus 2003, s. 201-240.

Kristustro eller kønsdiskrimination?, i: Christina Petterson m.fl  (red)., Køn og Bibel. Skrifterne, kvinderne og kristendommene, København 2002, s. 67-83.

Abrahams børn og hinandens slaver - om identitet og ethos i Galaterbrevet, i: Helge Kjær Nielsen, Johannes Nissen og Aage Pilgaard (red.), Skabt til fællesskab. Festskrift til Sigfred Pedersen, Aarhus 2002, s. 43-67.

Tidsskriftartikler og lignende
På vej: Ribe Stifts årbog: Temanummer om opstandelse. Paulus og troen på de dødes opstandelse: Uden opstandelse ingen kristendom.

På vej: Temanummer i Kirken i dag om viden.

”Det er præsten, der skal spørge, ellers virker det ikke”, Frivillighedskulturen i Folkekirken, i: Kirken i dag, temanummer om frivillighed og inddragelse i kirkens arbejde, nr. 2, 2014. 

”Det er bedst at gå i kirke, når jeg skal på arbejde!” Om frivillighedskulturen i sognekirken, i: Løgumkloster Refugiums årsskrift 2014 (under udgivelse).

Når livet bliver én lang eksamen, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 106, 2006, s. 17-28.

Paul brought into dialogue. Crossing the borders and establishing a dialogue between New Testament exegesis and systematic theology, i: Studia Theologica 57, 2003, s. 4-26.

Kirke, vær Kristi krop! Krop og kirke i Det Nye Testamente, i: Kritisk forum for praktisk teologi (90) 2002, s. 38-47.

Identitetsdannelse i de første kristne menigheder, i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (40) 2002, 85-98.

Gender hierarchy or religious androgyny? Male-Female interaction in the Corinthian communi­ty - a reading of 1 Cor. 11,2-16, i: Studia Theologica (55) 2001, s. 58-80.

Manden som kvindens hoved. Om Paulus og de korintiske kvinder, i: Nyhedsbrevet (18) 2000, s. 9-14.

Kønsligt hierarki eller religiøs androgyni - En læsning af 1 Kor 11,2-16, i: Religionsvidenskabe­ligt Tidsskrift (37) 2000, s. 49-70.

Etikken hos Paulus - evangelium eller evangelisk?, i: Dansk Teologisk Tidsskrift (60) 1997, s. 81-98.

Gudstjenesten: menighedens eller præstens?, i: Kirken i dag, 2013 nr. 3, s. 10-11.

”Det er præsten, der skal spørge. Ellers virker det ikke!” – om rekruttering af frivillig, i: Kirken i dag, 2014 nr. 2, s. 12-13.

”Det er bedst at gå i kirke, når jeg skal på arbejde.” – Om frivillighedskulturen i sognekirken, i: Årsskrift for Løgumkloster Refugium 2013-2014, s. 29-32.

Diverse
Adskillige debatindlæg - især om etik, menneskesyn, samfundsudvikling, prostitution, trafficking, stofmisbrug og hjemløshed, div. kirkepolitiske spørgsmål som f.eks. vielser i det fri.

Skribent på Søndagsordet m.m., Kristeligt Dagblad, i en årrække. 

Løbende medudgiver af Göttingerpredigten.

Brevkassebesvarer hos Kristeligt Dagblad.