Christine Tind Johannessen-Henry
Igangværende forskningsprojekt

Igangværende forskningsprojekt

Igangværende forskningsprojekt/Current research project

FORSKNINGSPROJEKT

(In English, see below)

 

”Begravelser og bisættelser i Folkekirken: Begravelsessjælesorg

- i samarbejde med Afdeling  for Praktisk Teologi, Aarhus Universitet

 

Lektor, ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry forsker i ”Begravelser og bisættelser i Folkekirken: ’Begravelsessjælesorg’” – et projekt der hører ind under forskningssatningen om ”Død, minde og religion”, som Institut for Kultur og Samfund /Afdeling  for Praktisk Teologi, Aarhus Universitet, og Folkekirkens Videnscenter sammen varetager.

Forskningsprojektet udforsker den kontaktflade mellem folkekirken og dens medlemmer, som kommer til udtryk i processen omkring bisættelser og begravelser – dvs. der hvor menneskers hverdagstro og erfaringer af livsafslutning, død, sorg og minder interagerer med kirkens praksis, og hvor der skabes et betydningsfællesskab. Projektet tager udgangspunkt i den verbale og kropslige kommunikation, som sker mellem præsten og de pårørende op til og omkring bisættelses- og begravelsessamtaler, og ser på hvordan relationen styrkes, svækkes og forandres, hvad der ønskes og håbes på. På baggrund af forskningsprojektets indsamlede empiriske data skal projektet give en pastoralteologisk analyse af den begravelsessituation, som langt størstedelen af alle danskere i løbet af deres liv bliver involveret i. Gennem et konstruktivt teologisk og kulturteoretisk perspektiv og ved hjælp psykoanalytisk teori, sjælesorgsteori og filosofi vil projektet pege på kommunikationsformer, der styrker meningsfællesskabet mellem præster og kirkebrugere i begravelses- og bisættelsessituationer. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ENGLISH VERSION

Research Project

”Funerals in the Danish Church: ’Funeral Pastoral Care’”

– In a collaboration with Aarhus University 

The research project explores the complexity of relationships between parish priests and lay people in the context of funeral care practice. It raises the question how two such different ’repertoires’ of confessional and everyday Christianity interact in situations and communication around funeral ceremonies, which frame boundary experiences of death and loss. Through a constructive theological and cultural perspective and by use of psychoanalytical and philosophical theories, the project will elaborate new analytical theory and practical guidelines for understanding and building up communication of solidarity and community between pastors and laity.