Christine Tind Johannessen-Henry
Publikationer/publications

Publikationer/
publications 

Monografier og redigerede bøger / Monographs and Edited Books

 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv, København: Forlaget Anis, 213 s. 
  (English title: Cancer and Resilience. Everyday Christianity in an Empirical-Network-            Theological Perspective
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst, ph.d.-afhandling, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, København: Grafisk, KU, 337 s.
  (English title: The Polydoxy of Everyday Christianity. An Empirical-Theological Study of Faith in the Context of Cancer
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Elof Westergaard (red.) (2012). Livskraft. Studier i kristendom, fortællinger og erfaring, København: Forlaget Anis, 311 s.
  (English title: Resilience. Studies in Christianity, Narrative and Experience
 • I proces: Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(udk. 2018). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s.
  (English title: The Multiple Self. Faith, Meetings and Pastoral Care in a Post-Secular Age)

 

Artikler i tidsskrifter og bøger / Publications in Journals and Chapters in Books 

 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2017). “Listening for Safe Places:
Networks of Playing and Chalcedon in Disaster Pastoral Care”, Dialogue: A Journal of Theology, 54 (4) -  DOI: 10.1111/dial.12354.  
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2016). ”The Materiality of Presence: Psycho-Theological Entanglement of Objects in Disaster Pastoral Care”, Journal for Pastoral Theology. 26(3): 195-214.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2016). ”Sjælesorg for tabets ’vi’: Hverdagstroens heterodokse undergrund i teologisk ortodoksi”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Levet tro”, 146, 41-57.
  (English title: “Pastoral Care in Loss and the Tenuous ‘We’: The Heterodox Underground in Everyday Theology and Classical Orthodoxy”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Birch, Peter (2016). ”Levet tro – pejlemærker teologisk set”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Levet tro”, 146.
  (English title: ”Lived faith: theological landmarks”) 
 • Dahlberg, Rasmus; Johannessen-Henry, Christine Tind; Raju, Emmanuel; Tulsiani, Suhella (2015). “Resilience in disaster research: three versions”, Civil Engineering and Environmental Systems 32 (1-2): 44-54. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “Katastrofens sjælesorg: Den treenige Gud mellem metal, lig og plastik”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Katastrofens Teologi”, 141: 39-65. 
  (English title: “Disaster Pastoral Care: The Trinitarian God between Metal, Corpses, and Plastic”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Gregersen, Niels Henrik (2015): ”Hvad er en katastrofe, og hvad har det med Gud at gøre?”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Katastrofens Teologi”, 141: 1-5.
  (English title: ”What is Disaster? … And what Disaster has to do with God”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “ Kvinder, kompleksitet og kreativitet: Feministisk sjælesorg som teoretisk genre og praksis”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Feministisk teologi, nu!”, 142:  80-95.
  (English title: “Women, Complexity, and Creativity: Feminist 
Pastoral Care as Theoretical Genre and Praxis”) 
 • Kande, Karina Juhl & Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). ”Feministisk teologi, nu! – Nye tendenser i feministisk teologi og solidaritetens vedvarende udfordring”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Feministisk teologi, nu!”, 142: 1.
  (English title: ”Feminist Theology… Now: An Introduction”)
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2014). ”Hverdagstroens mangfoldighed er en udfordring for teologien”, Dansk Kirketidende, 166(2): 10-13.
  (English title: ”The Variety of Everyday Religion as a Challenge for Theology”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). “Stedseskatologier”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Stedets teologi”, 132: 57-73.
  (English title: “Eschatologies of Place”) 
 • Demant, Jørgen & Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). “Stedets teologi - Forord”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Stedets teologi”, 132: 1. (English title: “Theology of Place”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2012). ”Polydox Eschatology: Relating Systematic and Everyday Theology in a Cancer Context”, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology 66: 107-129. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2012). ”The Call of Cancer: God-talk in a Speech Act Perspective”, in: Evers, Dirk; Fuller, Michael; Jackelén, Antje & Smedes, Taede (red.), Studies in Science & Theology, vol. 13, Halle-Wittenberg: Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 201-220. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Deltour, Isabelle; Bidstrup, Pernille E.; Dalton, Susanne O. & Johansen, Christoffer (2012). ”Associations between faith, distress and mental adjustment – a Danish survivorship study”, Acta Oncologica 52: 364–371. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Westergaard, Elof (2012). ”Livskraft – i dialog med Svend Bjergs teologi”, i: Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Westergaard, Elof (red.) Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring, København: Anis 2012.
  (English title: ”Resilience: A Dialogue with the Theology of Svend Bjerg”) 

 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans R. (2012). 'Svend Bjerg checker ud', Teol-Information 44:6-9. English title: 'Professor Bjerg retires'.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Andersen, Birte (2011), ”Sygdommens krop – Forord”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Sygdommens Krop”, 123: 1-5.
  (English title: ”The Diseased Body”) 
 • Bundgaard-Nielsen, Jette Marie & Johannessen-Henry, Christine Tind (2011). ”Gud og mammon – Forord”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Gud og mammon”, 124: 1-4.(English title: ”God and Mammon”) 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Cancer and the Quest for Meaning: The Religious Dimension in the Context of Health Science”, in: Evers, Dirk; Fuller; Jackelén, Antje & Smedes, Taede (red.), Studies in Science & Theology, vol. 12, Tübingen: Forum Scientiarum, 180-191. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Patterns of Meaning – Meaning of Patterns”, in: Runehov, Anne L.C.; Gregersen, Niels H. & Wolf, Jakob (red.), Copenhagen Discussions in Science and Religion, vol. 1, København: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 151-160. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Rubow, Cecilie (2010). ”Det gode efterliv: Hvordan der tales om et liv efter døden”, Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 27: 19-23.(English title: ”The Good Afterlife: How to Talk about Life After Death”) 
 • Rubow, Cecilie & Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Variationer i liv efter døden: Transcendencer i hverdagslivets (nye) polydoksi”, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 12: 135-55.
  (English title: ”Variations on Life after death: 
Transcendences in the (New) Polydoxy of Everyday Life”) 
 • Hoff, Andreas; Johannessen-Henry, Christine Tind; Ross, Lone; Hvidt, Niels Christian & Johansen, Christoffer (2008). “Religion and Reduced Cancer Risk – What Is the Explanation? A Review”, European Journal of Cancer 44: 2573-2579. 
 • Marså, Kristoffer; Johnsen, Nina F.; Bidstrup, Pernille E.; Johannesen-Henry, Christine Tind & Friis, Søren (2008). “Social Inequality and Incidence of and Survival from Male Genital Cancer in a Population-Based Study in Denmark, 1994-2003”, European Journal of Cancer 2008; 44: 2018-2029. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2004). ”Billederfaring og billedbrug - i et nutidigt protestantisk lys”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Sådan set”, 98: 3-15.
  (English title: ”Image Experience and Use of Images: A Contemporary Protestant Approach”) 
 • I proces: Johannessen-Henry, Christine Tind (2017). ”Polydoksi og hverdagstro”, Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(2017). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s.
  (English title: “Polydoxy in Everyday Faith Practice”) 
 • I proces: Johannessen-Henry, Christine Tind (2017). ” Multiplicitet og pastoral lytning: Sjælesorg mellem dybdepsykologi og teologi”, Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(2017). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s.
  (English title: “Multiplicity and Pastoral listening: Pastoral Counseling between Depth Psychology and Classic Theology”)
 • I proces: Johannessen-Henry, Christine Tind & Rubow, Cecilie (2017). ”Mødet mellem akademi og hverdag – det kvalitative forskningsinterview som teologisk kilde”, Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(2017). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s.
  (English title: ”Practise of Academy and Everyday: The Qualitative Research Interview as Theological Authority”) 
 • I proces: Johannessen-Henry, Christine Tind; Iversen, Hans Raun (2017). ”Multiplicitet, det postsekulære og ortodoksi”, i: Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s.
  (English title: “Multiplicity, Post-Secularity and Orthodoxy”)

 

Redigerede tidsskrifter / Edited Journals 

 • ”Levet tro”; Johannessen-Henry, Christine Tind & Birch, Peter (red.) (2016). Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 146. 
 • ”Feministisk teologi, nu!”; Kande, Karina Juhl & Johannessen-Henry, Christine Tind (red.) (2015). Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 142. 
 • ”Katastrofens Teologi”; Johannessen-Henry, Christine Tind & Gregersen, Niels Henrik (red.) (2015). Kritisk forum for praktisk teologi, 141. 
 • ”Stedets teologi”; Demant, Jørgen & Johannessen-Henry, Christine Tind (red.) (2013). Kritisk forum for praktisk teologi, 132. 
 • ”Gud og mammon”; Bundgaard-Nielsen, Jette Marie; Johannessen-Henry, Christine Tind (red.) (2011). Kritisk forum for praktisk teologi, 124. 
 • ”Sygdommens krop”; Johannessen-Henry, Christine Tind & Andersen, Birte (red.) (2011). Kritisk forum for praktisk teologi, 123.

 • I proces: 'Situeret sjælesorg'; Johannessen-Henry, Christine Tind & Kirstine Helboe. Kritisk forum for praktisk teologi, udkommer marts 2018

  

Avisartikler/ Publications in Newspapers  

 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2016). “Lim. Sådan hjælper sjælesorg i katastrofen”, Politiken (31-7-2016). 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “Sæt fællesskabssejlene til I folkeskolen”, Religion.dk, Kristeligt Dagblad (17-12-2016). 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “Gud er flere og forskellig, og i det billede er vi skabt”, Religion.dk, Kristeligt Dagblad (15-10-2016). 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Westergaard, Elof (2012). ”Livskraft, fortælling og erfaring”, Kronik, Kristeligt Dagblad, 10. september. 

 

Udviklet spørgeskema / Developed Questionnaire  

 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2006). Tro og livssyn. – Publiceret i fuldt format i:  Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst, ph.d.-afhandling, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, København: Grafisk, KU, 337 s.
  (English questionnaire title: ”Faith and View of Life”)

 

Oversatte publikationer / Translated Publications 

 • Koenig, Harold G. (2006). “DUREL: Duke University Religion Index (Danish Version)”. Oversættelse godkendt af forfatteren. I: Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv, København: Forlaget Anis, 213 s.  &  Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst, ph.d.-afhandling, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, København: Grafisk, KU, 337 s. (Original version, see: Koenig HG, Meador K, Parkerson G. Religion Index for Psychiatric Research: A 5-item Measure for Use in Health Outcome Studies.  American Journal of Psychiatry, 1997; 154:885-886.). 
 • I proces: Cooper-White, Pamela (2017). ”Mange stemmer. En pastoral-teologisk multiplicitets-psykologi” (oversat af Johannessen-Henry, Christine Tind), i: Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(2017). Multiple mennesker og møder, København: Forlaget Eksistensen, 250 s. (Original English title: ”Many Voices: A Pastoral Theological Psychology of Multiplicity”)

  

Andre skriftlige akademiske arbejder og rapporter                                                              Other written academic works and rapports

 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Johansen, Christoffer (2007). ”Faith and Health: An Epidemiological Approach”; opr. skrevet til antologi ifm. Faith and Health. Interdisciplinary Conference on the Dynamics of Religion, University of Notre Dame, Indiana, 2006. 
 • Høybye, M.T.; Ross, L.; Dalton, S.O.; Tjørnhøj-Thomsen, T.; Larsen, I.; Johannessen-Henry, C.T. & Johansen, C. (2007). Statusrapport 2006 – Forskningsprojekt FOCARE, Afd. for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. 
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2006). Kræft, tro og livssyn: en pilotrapport, Afd. for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. 
 • Johannessen, Christine Tind (2000). Systematisk-teologisk refleksion over billedteori – med henblik på overvindelse af ikonoklasmen i protestantisk teologi. Speciale, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
  (English title: Systematic-Theological Reflection of Image theory: Overcoming Iconoclasm in Protestant Theology, Master Thesis)