Erling Andersen
Publikationer EA

Publikationer

Bøger og rapporter
Andersen, E. og Lindhardt, M. (2010): Ledelse af tro. Gyldendal Business.

Andersen, E. og Lindhardt, M. (2010): Forandringer i provstierne. Provstiernes udvikling og provsternes arbejde. FIPs Forlag.

Andersen, E. og Lindhardt, M. (2015): Forandringer i provstierne II. Provstiernes udvikling og provsternes arbejde. FUV.

Andersen, Erling og Ulrich, J. (2008): Scenarier som strategiværktøj. UC Syd.

Andersen, E. og Thomsen, J.H. (2001): Det er så myndigt. Myndighedens ansvar og vilkår i forandringssamfundet. Kommuneinformation.

Andersen, E. og Æbelø, K. (1998): Trivselstermometeret. En metode til at forbedre arbejdsmiljøet. Sønderjyllands Amt.

Nordentoft, S. (1997): Livets mening og meningsløshed. (E. Albinus, E. Andersen og L.B. Hansen (Red.)) Hans Reitzels Forlag.

2013: Hvad siger nye præster om varighed af pastoralseminariet, om praktikforløbet og om modtagelsen i deres første stilling? FIPs Forlag.

2012: Hvor blev de af - og hvad tænker de? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken. Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver. FIPs Forlag.

2011: Hvad bliver der af de studerende på Pastoralseminarierne? FIPs Forlag.

2009: Et job med mening. Anis.

2007: Ledelse i praksis. I Christiansen, Helle og  Thomsen, Henning, Pastoralteologi. Anis.

1995: Ved allehaande Kneb og Rænker. En historie om Nr. Bjert kirke og sogn. Nr. Bjert sogns menighedsråd.

Udvalg af artikler
Samarbejde – i en solistkultur. Kirken i dag 2013/2.

Forandringernes forhindringer. Kirken i dag 2012/2.

Provstiet i udvikling. Kirken i dag 2011/1.

Lindhardt, M. og Andersen, E.: Kirken og brugerne. Dansk Kirketidende 2011/3.

Er det lykken at arbejde i team? Præsteforeningens Blad 2011/21.

Det koster penge at være kirke. Kritisk forum for praktisk teologi 2011. Anis.

Skal provsten også være præst? Præsteforeningens Blad 2010/13-14.

Præster er medarbejdere, der skal trives. Kristeligt Dagblad 21. marts 2009.

Præster ligner såmænd alle andre. Dansk Kirketidende 2009.

Hvis samtalen skal blive til samtale. Roskilde stiftsårbog 2008.

Ledelse på præsteplan. Dansk Kirketidende 2006/2.

Provstier på vej - konkrete eksempler på samarbejde. Præsteforeningens Blad 2006/11.

Fra blyant til tekstbehandling. Forum for skoleledelse 2005.

Kirken – vi! – Et provsti på vej. Haderslev Stiftsårbog 2005.

Andersen, E. og Lindhardt, M.: Ledelse i folkekirken. Præsteforeningens Blad 2005/47.