Helle D. Kjeldsen
CV HDK

CV

Født 1952

Uddannelser
1977 Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, København

1991 Merkonom i markedsføring

Har erfaring med biblioteksbetjening af voksne og børn i folkebibliotek, filialer, bogbus, sygehus, plejehjem, arrest. Har startet lydavis, erhvervsservice og været tillidsrepræsentant. Har været sikkerhedsrepræsentant i FUV.

Siden 1998 med fokus på Folkekirkens medarbejdere og fagområder. IT-kontakt til leverandører af biblioteksbaser

Ansættelser
1977 Holstebro Bibliotek

1981 Tønder Bibliotek

1994-1998 Sideløbende timer på Folkekirkens Pædagogiske Institut

1996 Rødekro Bibliotek

1998 Teologisk Pædagogisk Center/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Løgumkloster Kirkemusikskole.

Arbejdsområder
Indkøb til og administration af bibliotekerne i Løgumkloster, København og Aarhus

Litteratur- og informationssøgning for lærere, kursister og gæster

Fremskaffelse af litteratur fra andre biblioteker

Litteratur-og informationssøgning for eksterne brugere, studerende, præster mv.

Udarbejdelse af bibliografier/litteraturoversigter

IT-ansvarlig for Kirkeministeriets IT-kontor for FUV og Løgumkloster Kirkemusikskole

IT-kontakt til Dansk Biblioteks Center vedr. biblioteksbase

Bestyrer af og sekretær i Folkekirkens Ungdomskors Nodebibliotek

Sekretær i Kirkemusikalsk Studiecenter

Fra 2014 – Implementering af pastoralseminariernes biblioteker i biblioteksbase

Forår 2015 – Implementering af biblioteksbaser fra Sjællands og Roskilde Kirkemusikskoler i biblioteksbasen

Efterår 2015 – projekt om oprettelse af databaser over præster på studieorlov