Helle D. Kjeldsen
Publikationer HDK

Publikationer

Bidraget med litteraturlister til diverse bogudgivelser, bl.a. i:

Uddrag af en gudstjenstlig sammenhæng. Håndbog om indledende konfirmandforberedelse. Udarb. af en projektgruppe på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Frederiksberg: Religionspædagogisk Center, 1996

Litteratur om børnegudstjeneste. Ved Eberhard Harbsmeier og Helle D. Kjeldsen. - i: At prædike for børn 2, Frederiksberg: Anis 1999, s. 423-445

Litteratur. Ved Marie Monrad og Helle D. Kjeldsen. - i: Bakken, Inger: Har Gud vinger. Børns religiøse spørgsmål, Frederiksberg: Religionspædagogisk Forlag, 2005, s. 66-71

Teologisk Pædagogisk Centers Biblioteker. - i: Præstehøjskolen 1965-2005. Et jubilæumsskrift. Løgumkloster: TPC, 2005, s. 71-74 (Heri også: Dokumentation og litteraturliste om Teologisk Pædagogisk Center)

Nordisk bibliografi over salme-, koral- og liturgibøger samt litteratur om Luthers salmer. I samarb. med nordiske hymnologer. - i: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Red.: Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson. Lund: Arcus, 2008

Luthers salmer – dansk bibliografi. – i: Luthers salmer på dansk. Tekst, melodi, liturgi og teologi. Red.: Jørgen Kjærgaard og Ove Paulsen. Frederiksberg: Eksistensen, 2017