Jais Poulsen
Curriculum Vitae

CV

 

Ansættelser

2019                   Evaluerings- og udviklingskonsulent, FUV
2011 – 2018        Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting
2009 – 2011        Konsulent, Rambøll Management Consulting
2008 – 2009        Analytiker, Rambøll Management Consulting
2007                   Konsulent, Kulturgyngen
2006 – 2007        Kommunikationsmedarbejder, City Sleep-In
2003 – 2006        Iværksætter/selvstændig konsulent 
1997 – 1998        Assisterende lærer, Unge Hjems Efterskole
1997                    Projektmedarbejder – Den Sociale Højskole i Århus

                            

Uddannelse

1998 - 2005         Cand. mag. i idéhistorie & europastudier

 

Udvalgte projekter

2019 - 
Projekt sygefravær – uddannelse og indsatser. 
Kirkeministeriet samt Københavns Stift, Roskilde Stift, Viborg Stift og Ribe Stift, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager evaluering og yder processtøtte i forhold til opkvalificeret forsøgsindsats i Københavns Stift, Roskilde Stift, Viborg Stift og Ribe Stift samt to øvrige fritstående projekter. Formålet med forsøgsindsatsen og projekterne er at mindske og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer for præster.

 

2019 - 
Evaluering af Lov om forsøg i folkekirken
Kirkeministeriet, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager i samarbejde med Evidentia en evaluering af lov om forsøg i folkekirken. Under denne lov er igangsat 11 forsøgsrammer med en lang række forsøgsprojekter rundt om i landet, hvor undtagelser til gældende lovgivning om menighedsrådenes arbejde afprøves i praksis. Evalueringen indbefatter etablering af baseline, del-evaluering ved forlængelse af forsøg samt slutevaluering ved forsøgsafslutning. Der anvendes i det mulige omfang såvel kvalitative som kvantitative kilder.
 

2019 - 
Befolkningsundersøgelse 2020
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager med økonomisk støtte fra Kirkeministeriet en befolkningsundersøgelse af befolkningens adfærd og holdninger i relation til Folkekirken samt deres religiøsitet. Der påregnes gennemført en spørgeskemaundersøgelse med inddragelse af 4.500 danskere samt efterfølgende beskrivende statistik, klyngeanalyse samt analyse af sammenhænge mellem forskellige baggrundsstatistika og klynger og svarmæssige udfaldsrum.

 

2018 Evaluering af voldsforebyggelsespakker
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmark
 

2018 Analyse af virkemidler relateret til tilsynsførelse i fem sektorer
Arbejdstilsynet, Danmark
 

2017-2019. Evaluering og processtøtte af projekt PLUS
Ringkøbing-Skjern Kommune, Danmark
 

2015-2019. Evaluering og processtøtte i forbindelse med gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmark