CV MW

CV

Født 1958

Uddannelse
1988 - 1989 Studieophold ved Hamburger Institut für Existenzanalyse  und Logotherapie. Eksamen i psykoterapi herfra.

1991 Cand.theol., København

Erhvervserfaring m.v.
1983 - 1985 Studentermedhjælp ved forskningsprojekt under Statens Humanistiske Forskningsråd

1980 - 1991 Lærervikar ved folkeskolen

1993 - 2003 Underviser ved Folkeuniversitetet i teologi (dogmatik og kirkehistorie)

1993 - 1994 Konstitueret sognepræst, Vanløse kirke

1994 - Sognepræst (kbf) ved Frederiks Kirke (fra 2008 75 %-stilling)

1996 - 2002 Underviser i systematiske fag ved cand.pæd.rel.- uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole (nu Danmarks Pædagogiske Universitet)

1996 - Beskikket censor ved lærerseminarierne

2000 - 2004 Underviser ved Præsternes Efteruddannelse

2002 - Censor i teologi ved Teologisk Fakultet, Københavns og Aarhus Universitet

2004 - Undervisning v. Københavns Universitet, psykologisk institut

2008 - Lektor i sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster (30 %-stilling)

Andet
1986 - 1991 Initiativtager til og leder af forsøgsprojekt for socialt belastede  børn og unge

1998 - 2002 Medlem af Den Centrale Videnskabsetiske Komité (udpeget af sundhedsministeren)

1998 - Medlem af (fra 2005 formand for) debatgruppen ”Det Ny Århundrede”

2006 - Anmelder ved Dagbladet Information

2009 - Beskikket som sagkyndig ved læresager, Østre og Vestre Landsret

2007 - Observatør ved Pontifical Academy of Social Science, Vatikanet