Publikationer MW

Publikationer

1993 ”En præsentation af Viktor E. Frankls eksistensanalyse og dens re­le­vans for den teologiske antropologi”. Artikel i Præsteforeningens Blad (1993, nr. 23, s. 433-444) 

1999 ”Traditionstabet og det åndelige tomrum” i ”Det ny Århundrede”, Reitzels Forlag, (s. 43-53) 

1999 ”Meningen med livet - sjælesorg i en identitetsløs tid” i ”Mening, indsigt og medfølelse” (Psykiatrifondens Forlag, s. 11-26)

2001 ”Stilhed, langsomhed og julens evangelium” i ”Det sker i disse dage”  (Aschehoughs Forlag, s. 123-134)  

2002 Redaktør (med Marianne Jelved, Ebbe Kløvedal Reich, Jesper Jespersen) af ”Frisind”. Festskrift til Asger Baunsbak-Jensen

I samme bog: ”Psykoterapi og teologi. Om Viktor Frankls tanker og deres relevans for teologien” (Poul Kristensens Forlag, s.155-169 )  

2002 ”Frelse”, artikel i ”Store ord i nyt format” (Unitas Forlag, s. 59-63)

2004 ”Psykoterapi og sjælesorg. Ligheder og forskelle” i ”Kan troen flytte bjerge? Om religion og helbred.” (red.: Johansen og Hvidt, Gyldendals forlag, s. 69-83)

2005 ”Fra pilgrimsfærd til turisme. Om sjælens tilbagevenden til den moderne bevidsthed”. Artikel i Kritisk forum for praktisk teologi (2005 nr. 99 s. 57-66)

2008 ”Den levande kyrkan”. Artikel i Svensk Pastoral Tidsskrift 2008, nr. 6

2009 Den levende kirke. Artikel i Aalborg Stiftsårbog

2010 Forord til dansk udgave af Ratzinger/Benedikt: Opråb til kulturerne 

2012 ”Kristendommen og håbet om en bedre verden” i ”Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år”. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.537-42 

2014 Interview til Sejr Meldgaard: ”Tvivl, magt æstetik. Samtaler, refleksioner og fortællinger om ledelse”. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.322-35

2015 Interview til ”Tæt på døden”: ”De døde bor i hjertet”. Red. M. Kähler, Ældre Sagen, s. 73-83

2015 Redaktør af  ”Tag etikken tilbage. Markedstænkningen og dens konsekvenser. I samme bog: ”Markedstænkning uden etik”. Jensen og Dalgaard, s. 7-16 

2018 Sjælesorgens teologi og psykologien i Kritisk forum for praktisk teologi 2018, nr. 151, s. 2 - 11

2018 Hvad synes du selv? Om den rette tros placering mellem relativisme og bastant ortodoksi  i Vindue til verden - spejl af eksistensen. 27 tekster til Erik Bjerager s. 76 - 81

2018 Krop og ånd - og meningen med livet. Samtaler om sport og spiritualitet. Gyldendal 198 s. (Sammen med Bente Klarlund Pedersen)

Diverse kronikker og artikler i aviser