Publikationer SMR

Publikationer

Bøger
Religiøse grundfarver – Peter L. Bergers sociologi i anvendelse på folkekirken, Frederiksberg: Aros Forlag, 2005

Pastorale Berufstypologien in der Dänischen Volkskirche. Empirischen Durch­schnittstypologien und Idealtypen im Sinne von Max Weber, Empirie und Kirchliche Praxis Band 10, Frankfurt am Main: AIM Verlagshaus, 2011

Meninger med menighedsråd. Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på, skriftserien Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012. Viby Jylland: Landsforeningen af Menighedsråd

Den relevante folkekirke – et sociologisk grundlag for målsætningsarbejde, aktivitetsstatistik og brugerundersøgelser, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 56, København: Københavns Universitet, 2014

Forskellige vilkår for folkekirken på landet, Aarhus: Landsforeningen af Menighedsråd, 2015

Rapporter
Folkekirkens økonomi – en oversigt. Kirkefondets skriftserie Liv og vækst, 1991 nr. 6

Kirkegang i Roskilde stift 2000 – statistisk dokumentation, Roskilde Stift

"Kirketælling – statistik og kommentarer" i: Sogn og kirke – Struktur og liv. En undersøgelse af kirkegang og sogneliv i Aalborg stift 2002/2003. Aalborg stiftsavis Forlag 2003

Bidrag til antologier og lignende
"Begravelsesformer på land og i by i dag – takster, udbredelse og holdninger" i: Birthe Lund og Hans Raun Iversen (red.): Livshjælp, Århus: Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers forlag 1992, s. 179-240

"Formaliseret diakoni i folkekirkens sogne" i: Karsten Nissen (red.): Diakoni – en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros Forlag 2001, s. 54-88

"Sognemedhjælpernes stilling i det kirkelige landskab" i: Karsten Nissen (red.): Diakoni – en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros, s. 101-125 (medforfatter: Elizabeth Knox-Seith)

"Vurdering af salmevers" i: Hansson, Bohlin og Straarup (red.): Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv, Åbo: Åbo Akademis förlag 2001

"Det nære forhold til kirkelig kristendom – og det fjerne" i: Karen Schousboe og Steen Marqvard Rasmussen: Menigheder og mennesker, Aros Forlag 2003, s. 23-75

"Kirkegang" og "De organiserede aktiviteter" i: Billeder af Viborg stift, Viborg stift 2003, s. 6-38 (medforfatter: Cecilie Rubow)

Demokratiske afklaringer i Stenløse. Udgivet af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 2004 (medforfatter: Doris Lindholmer)

"Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring" i: Berit Schelde Christensen, Viggo Mortensen og Lars Buch Viftrup (red.): Karma, Koran og Kirke, Højbjerg: Forlaget Univers 2007, s. 145-257

"Menighedsrådsvalgene 1996-2004 – med tilbageblik" i: Steen Marqvard Rasmussen (red.): Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning, skriftserien Perspektiv på folkekirken nr. 1, 2008. Århus: Landsforeningen af Menighedsråd, s. 51-106

"Præstearbejde i den evangeliske kirke i Tyskland" i: Steen Marqvard Rasmussen (red.): Præsten som generalist og specialist, skriftserien Perspektiv på folkekirken nr. 2, 2009 Landsforeningen af Menighedsråd, s. 115-139

Sociologiske artikler i udvalg
"Etisk regnskab for folkekirken?" i: Teologisk Forum, nr. 7, 1991, s. 6-8, tillæg til Kristeligt Dagblad, den 22. juli 1991

"Hjemløshed og folkefællesskab" i: Communitas, studentermenigheden i Århus, efterår 1991, s. 23-26

"25 teser om hjemløshed, hjemlighed og kirke" i: Teologisk Forum, nr. 2, 1991, s. 1-3, tillæg til Kristeligt Dagblad, den 18. februar 1991

"På flugt fra vestens skyld" i: Præsteforeningens Blad, nr. 24, 1991, s. 485-491

"Tönnies – og Marx. Tönnies’ kapitalismekritik – et alternativ til Marx’?" i: Dansk Sociologi, 1992, nr. 3, s. 36-50

"Som vand og ild – om forholdet mellem sociologi og kristendom", i: Dansk Sociologi, 1993, nr. 4, side 60-80

"Værdistyring i den evangelisk-lutherske folkekirke" i: Præsteforeningens Blad 2004, nr. 32 og 33

"Mental rummelighed" i: Dansk Kirketidende 2006, nr. 4, s. 57-58 og s. 62-63

"Hvordan er det muligt at være religiøs?" i: Religionslæreren 2006, nr. 1, s. 4-5

"Motoren bag folkekirkens reformer" i Dansk Kirketidende 2012, nr. 5, Grundtvigsk Forum, s. 6-10

"Spændende spændinger – på vej mod nye kirkepolitiske strømninger" i Kirken i Dag 2013, nr. 1, Kirkefondet, s. 8-10

"På vej mod den dobbelte folkekirke – med religionsmødet som eksempel" i: Magasin om Religionsmøde 2013, nr. 4, udgivet af Folkekirke og Religionsmøde, s. 4-12

„Forskellige slags landsogne” i: Kirken i Dag 2015, nr. 3, Kirkefondet, s. 12-13
„Landsogne er forskellige” i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 143, 2016, s. 20-33.

Teologiske artikler i udvalg
"Selvbevidsthed og selvforglemmelse" i: Tidsskrift for Sjelesorg, nr. 3, 1985, s. 21-26

"Arvesynd og frihed" i: Præsteforeningens Blad, nr. 44, 1986, s. 785-790

„Samlivsproblemer, magt og værdighed” i: Præsteforeningens Blad, nr. 14, 1987

"Meditation og livsytringer" i: Dansk Teologisk Tidsskrift, nr. 1, 1988, s. 36-52

"Teologisk brug af sociologi" i: Teologisk Forum, nr. 7, 1988, s. 5-8, tillæg til Kristeligt Dagblad, den 25. juli 1988

"Lykken" i: Præsteforeningens Blad, nr. 24, 1988, s. 506-514