Yvonne Nielsen Alstrup
CV YNA

CV

Yvonne Alstrup Nielsen

Født 1962
 

Uddannelse
2008-2014     Diplomuddannelse i ledelse

2012-2013     Provsteuddannelsen

2003              Pastoralseminariet

1996-2003     Teologisk kandidat fra Københavns Universitet

 

Ansættelser
2019-2020     Projektleder for Kirken på Landet, FUV

2017-2018     Sognepræst i Bjerringbro pastorat (vikariat)

2011-2016     Provst i Brønderslev provsti

2004-2016     Sognepræst i Tolstrup-Stenum-Thise og Ø. Hjermitslev sogne

2003-2004     Kordegn, præstesekretær, kirketjener oa. i Hillerød provsti.

1993-1996     Kontorassistent på privat opholdssted.

1983-1990     Receptionist/kontorassistent hos rådgivende ingeniører.

 

Aktiviteter som selvstændig

2016 -            
Udvikler af og kursusleder for obligatorisk uddannelse for provstisekretærer, FUV

2017-2020     
Roskilde stift, Stiftsdag

Viborg Stift, Konference

Roskilde Domprovsti, Seminar for provstiudvalget, temaaften for menighedsråd

Holbæk provsti, temadag for præster og menighedsråd

Frederikshavn provsti, Foredrag             

Hjørring Nordre provsti, Foredrag

Vor Frue-Vesterbro provsti, Seminar for præster

Århus Domprovsti, Visionsdag

Køge provstiudvalg, Visionsseminar

Distriktsforening Vestvendsyssel, Foredrag

Distriktsforening Nordthy, Foredrag

Menighedsrådene i Tjeleområdet, Kursus

Gellerup menighedsråd, menighedsrådets døgn

Butterup-Tuse menighedsråd, Temamøde                  

Helnæs menighedsråd, Kirkehøjskoledag

Frederiks menighedsråd, Visionsdag                            

Glyngøre-Sæby-Vile menighedsråd, Visionsdag

Astrup-Sindal menighedsråd, Visionsdag

Skivum-Giver-Blære menighedsråd, Foredrag

Egeris menighedsråd, Visionsdag           

Sønderholm menighedsråd, Kirkegårdsudvikling

Svenstrup menighedsråd, Arbejdsmiljø og visioner     

Asmild menighedsråd, Visionsdag

Bjerringbro menighedsråd, Visionsdag   

Ølby-Asp-Fousing menighedsråd, Visionsdag

Frederikshavn menighedsråd, Arbejdsmiljø og visioner

Tjæreby-Alsønderup menighedsråd, Visionsdag

Viborg domsogn, Domkirkens dag

Horsens Klostersogn, Visionsdag

Vorning, Kvorning og Hammershøj pastorat, Visionsdag

 

Tillidshverv
2017-            Medlem af Nørgaards Højskoles repræsentantskab

2015-2016     Bestyrelsesmedlem i Infotjenesten i Ålborg stift

2013-2016     Medlem af strukturudvalget i Ålborg Stift

2013-2016     Medlem af stiftsrådet i Ålborg Stift

2007- 2011    Arbejdsmiljørepræsentant i Brønderslev provsti

2006- 2011    Tillidsrepræsentant for præsterne i Brønderslev provsti

 

Netværk
2017-             Netværk for landdistriktskonsulenter og forskere

2017-             Kirkekonsulenter.dk

2016-             Kirkeriet.dk