Om FUV
Om uddannelse

Om uddannelse 

Uddannelsesdelen af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har til opgave at udbyde uddannelse på et videnskabeligt grundlag for præster, provster, kirke- og kulturmedarbejdere samt andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde.

FUV udbyder pastoralseminarieuddannelsen, de introducerende, obligatoriske efteruddannelser for præster, provster og provstisekretærer og den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere, hvortil kommer en række, flerårige efteruddannelser. 
Læs mere under Uddannelser

FUV udbyder kurser for præster, andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde - både som internat, eksternat og dagskurser. 
Læs mere under Kurser

FUV afholder årligt en række konferencer og åbne arrangementer. 
Læs mere under Konferencer