Om FUV
Om uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesdelen af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har til opgave at udbyde uddannelse på et videnskabeligt grundlag for præster, provster og andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde.

De teologiske kandidater forberedes til præsteembedet på de to pastoralseminarier og efteruddannes i de første 5 år i embede på den obligatoriske efteruddannelse i form af i alt 4 ugekurser (efter omlægning til uddannelsesordningen 'NY PRÆST' deltager man kun i to ugekurser og et introduktionsprogram i samarbejde med stiftet).

Provster tilbydes et obligatorisk efteruddannelsesforløb umiddelbart efter ansættelse. 

Desuden udbydes der almen efteruddannelse gennem hele præstegerningen med vægt på både almenteologiske, praktiskteologiske, ledelsesmæssige og pædagogiske områder.