Om FUV
Om videnscentret

Om Centret for Viden og Udvikling

Videnscentret – eller Center for Viden og Udvikling, som det også kaldes – er en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Formålet med Videnscenterets arbejde er at tilvejebringe og formidle viden, der er relevant for folkekirken og for forholdet mellem kirke og samfund.

Videnscentrets kerneopgaver er at:

  • indsamle og bearbejde viden relevant for folkekirken og samfundet
  • gennemføre undersøgelser af såvel folkekirkelige kerneopgaver som nye initiativer
  • arbejde med kirkestatistik
  • lede udviklingsprojekter på vidensbaseret grundlag
  • gennemføre evalueringer af udvalgte initiativer, projekter og arbejdsområder

Fra forskning til konsulentopgaver
Videnscenteret arbejde spænder fra forskning, som vi udfører i samarbejde med universiteter, via analytisk vidensarbejde til lettere konsulentydelser. Konsulentarbejdet udføres i forhold til kirkelige aktører som fx et stift, et provsti eller Landsforeningen for Menighedsråd. Vi kommer gerne ud på besøg for at drøfte, hvad der er af behov for undersøgelser eller udviklingsprojekter, som løses på konsulentlignende basis. Vi modtager også gerne ønsker til nye projekter og indsatser, som der vurderes at være et behov for.

Leder af Videnscentret er Birgitte Graakjær Hjort | 

e-mail 

 


Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Fakta

FUV blev etableret den 1. januar 2014 efter en sammenlægning af Folkekirkens Institut for 
Præster i København og Aarhus, Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster samt Konfirmandcenteret.