fkuv.dk
Uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesdelen af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har til opgave at udbyde uddannelse på et videnskabeligt grundlag for præster, provster og andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde.

De teologiske kandidater forberedes til præsteembedet på de to pastoralseminarier og efteruddannes i de første 5 år i embede på den obligatoriske efteruddannelse i form af i alt 4 ugekurser (efter omlægning til uddannelsesordningen 'NY PRÆST' deltager man kun i to ugekurser og en introduktionsprogram i samarbejde med stiftet). Provster tilbydes et obligatorisk efteruddannelsesforløb umiddelbart efter ansættelse. Desuden udbydes der almen efteruddannelse gennem hele præstegerningen med vægt på både almenteologiske, praktiskteologiske, ledelsesmæssige og pædagogiske områder.

Læs mere om 'NY PRÆST'