fkuv.dk
Uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesdelen af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har til opgave at udbyde uddannelse på et videnskabeligt grundlag for præster, provster og andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde.

De teologiske kandidater forberedes til præsteembedet på de to pastoralseminarier og efteruddannes i de første 5 år i embede på den obligatoriske efteruddannelse i form af i alt 4 ugekurser. Provster tilbydes et obligatorisk efteruddannelsesforløb umiddelbart efter ansættelse. Desuden udbydes der almen efteruddannelse gennem hele præstegerningen med vægt på både almenteologiske, praktiskteologiske, ledelsesmæssige og pædagogiske områder.