Uddannelse
Den almene efteruddannelse

Den almene efteruddannelse

Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. 

Kurserne
FUV udbyder under den almene efteruddannelse kurser, der bevæger sig i et tresidet felt mellem:

  1. vedligeholdelse og videreførelse af de almenteologiske discipliner fra universiteternes uddannelse 
  2. udvikling og specialisering af de pastorale og praktiske teologiske fag 
  3. orientering om og fordybelse i relevante nabovidenskaber og fagområder som samfundsvidenskab, æstetiske fag, pædagogik og filosofi

Et af formålene med kurserne er at fastholde, uddybe og perspektivere teologisk og pædagogisk engagement og kunnen igennem et helt karriereforløb. Udbuddet af kurser er både tænkt ud fra et individuelt og et organisatorisk perspektiv. 

Undervisningen
Deltagelse i FUV's undervisning og udviklingsarbejde kan på den ene side indgå som en opfølgning på MUS og de enkelte provstiers særlige satsningsområder, men er på den anden side også ment som tilbud om imødekommelse af den enkelte deltagers interesser og behov.

Der lægges i den almene efteruddannelses regi i Løgumkloster særlig vægt på det religionspædagogiske felt med uddannelse og efteruddannelse af både præster og andre faggrupper og koordinering af relevante arbejdsgrupper.

Uddannelsesvirksomheden fastsættes i løbende programmer, der udsendes to gange om året.

Undervisningen kan tilrettelægges som internatkurser eller som dagkurser, og den kan afholdes på FUV's hjemsteder i Løgumkloster, Aarhus, København eller andetsteds.

Kurserne kan tilrettelægges som egne kurser, eller som kurser i samarbejde med andre. Ved internatkurser skal kursisterne tage fast ophold på kursusstedet i kursusperioden, medmindre andet er fastsat i de nævnte programmer.

Der kan nedsættes arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver, afholdes kurser og seminarer for udpegede deltagere og gennemføres kursusrækker med præster og andre med særlige uddannelsesbehov.


Topfoto: Lars Aarø


Log-in

  • Som Kirkenetbruger skal man bruge sit KM-brugernavn og -adgangskode.
  • Er man ikke kirkenetbruger, skal man logge på med NemID.