Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Folkekirken for nydanskere 2, Mange kulturer – mange kristendomme

I løbet af kurset vil der blive arbejdet både med teologiske, ekklesiologiske, pastoralteologiske emner, lige som vi vil beskæftige os med kulturelle og religiøse, ledelsesmæssige og organisatoriske spørgsmål. En vigtig komponent i kurset vil være en løbende erfaringsudveksling mellem deltagerne og inddragelse af migrantkristnes erfaringer.
Kursets formål og indhold:

I dag er ca. 13% af Danmarks befolkning første- eller andengenerationsindvandrere og en stor del af dem har en kristen baggrund eller interesse, og det må forventes at denne procentdel vil stige de kommende år. Skal folkekirken også fremover være folkekirke for hele folket, er det en stor udfordring for kirken at overveje, hvordan sognekirkerne, provstierne og stifterne skal løse denne nye opgave og gøre folkekirken til et oplagt valg for kristne nydanskere.

I folkekirkens stifter, provstier og sogne er der efterhånden mange præster, andre lønnede medarbejdere og frivillige, der er engageret i folkekirkens møde med nydanskere. Mødet med mennesker med en helt anden sproglig, kulturel, religiøs og kirkelig baggrund er en spændende, men også en meget krævende udfordring. Da det er de færreste som allerede har en erfaringsmæssig eller uddannelsesmæssig baggrund for dette møde, er dette kursusforløb blevet etableret. Kursusforløbets formål er et uddanne præster – og andre kirkelige medarbejdere til mødet med kristne migranter fra mange forskellige kulturelle og konfessionelle baggrunde.

Kurset er åbent for præster, der har en særlig opgave i deres stifts- eller provstis migrantarbejde samt for andre lønnede og frivillige medarbejdere i kirkens migrantarbejde, ligesom der også vil være mulighed for, at præster og andre fra frikirker vil kunne deltage. 

De fire kurser udgør et samlet forløb, men der vil også være mulighed for, at man kan tilmelde sig et eller flere af kurserne uden at forpligte sig til at deltage i dem alle. Dog vil det blive sådan, at der vil blive givet fortrinsret til dem, der ønsker at deltage i alle fire kursus.

Af programmet:

Generalsekretær, ph.d. Jonas Adelin Jørgensen, Dansk Missionsråd:
H
vorfor er folk så mærkelige? Kulturtænkningens indtog i kristendommen.

Nydansker NN & sogne- og migrantpræst Birgitte Møldrup:
Nydansker i folkekirken.

Konsulent, cand.theol. Henrik Ertner Rasmussen:
Konfessionskundskab – katolsk, ortodoks og orientalsk kristendom.

Præst i pinsekirken, D.Min.Tony Jacobsen:
Nydanskere, frikirkekultur og folkekirkekultur – trospraksis og kirkekultur.

Uddannelsesleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup:
Kirkens ritualer i mødet med kristne nydanskere.

Prof., dr.theol. Peter Lodberg, Arts, AU:
Folkekirken og den kristne mangfoldighed.

Dato:16. september - 18. september 2019
Kursusleder:Konsulent, ph.d. Mogens Stensbæk Mogensen
Målgruppe:Præster og Kirke- og kulturmedarbejdere
Pris:For andre end præster 2.410,00 kr.
Kursustype:Internatskurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 60/19 - 1841
Ansøgningsfristen er udløbet