Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Fængsels- og arresthuspræster

Kursets formål og indhold:

Kurset bærer præg af den tværfaglige dimension i arresthus-  og fængselspræsternes arbejde. Ingen af foredragsholderne er således teologer, men det er vi så selv! Prof. Scharff Smidt, som for nogle år siden skrev om Vridsløselille (De moralske hospitaler), vil indlede kurset med at tematisere det enkle og komplicerede forhold, at de straffede har en familie. Det vil samme dags aften blive fulgt op af en erfaringsnær fortælling om kriminalforsorgens arbejde med fædregrupper. I forlængelse heraf vil Gry Ståsett dagen efter holde oplæg om gruppeprocesser og mentalisering i grupper, og senere give os lejlighed til at drøfte forholdet mellem sjælesorg og terapi. Vi slutter med det helt fundamentale, nemlig om den retfærdighed, som retsstaten skulle være en garant for, men som aldrig er en selvfølge. Det vil Preben Wilhjelm holde oplæg om. Det anbefales at læse hans bog om emnet, så vi kan få en kvalificeret samtale. (Preben Wilhjelm: Kampen om retsstaten, Lindhardt og Ringhof 2018).

Af programmet:

Prof. Peter Scharff Schmidt, Department of Criminology and Sociology of Law, UiO:
Straf og familie.

Socialfaglig konsulent i Kriminalforsorgen Rikke Schultz Betak:
Kriminalforsorgens Projekt fædregruppe.

Førsteamanuensis, cand. psyk v. MF. Oslo Gry Stålsett:
1. Gruppeprocesser.
2. Eksistensielle temaer og mentalisering i grupper.
3. 
Terapi og sjelesorg.

Lic.jur. Preben Wilhjelm:
Kampen for retsstaten.

Dato:9. september - 11. september 2019
Kursusleder:Lektor Elmo Johannes Grube Due
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 55/19 - 1961
Ansøgningsfristen er udløbet