Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Ecclesia semper reformanda est: fornyelse af arkitektur, liturgi og kirkeforståelse (Nederlandene)

Studietur til Nederlandene for at se på forsøg på bilæggelse af gamle konfessionelle stridigheder gennem sammenlægning af store kirkesamfund, udfordringen fra en galopperende sækularisering med dristige eksperimenter i indretning af kirkerum, menighedsformer og gudstjenesteformer.
Kursets formål og indhold:

Mange har formentlig tænkt ved mødet med hollændere, at de minder meget om os selv, både på et umiddelbart menneskeligt plan, og vel da også samfundsmæssigt og kirkeligt: næsten nabo, et lille sprogområde, en stolt historie, en stærk protestantisk kirke? Men kigger man blot en smule under overfladen, vrimler det med frapperende forskelle, såvel i vilkår som i måder at takle udfordringerne på.

Hensigten med at drage lidt mod syd til en protestantisk søsterkirke er at udforske de store forskelle under de tilsyneladende overfladiske ligheder mellem et luthersk Danmark og et reformert Nederlandene. Det sker ud fra en antagelse af, at vore nederlandske naboer i visse henseender kan tjene som en slags spejl for den teologiske og kirkepolitiske debat herhjemme, idet de (måske) blot er en generation længere fremme såvel med de problemer, som lurer i vores horisont, som med tiltag, der forsøger at imødegå og -komme udfordringerne. Det gælder byggeri, nedlæggelse eller nye anvendelser af kirker, det drejer sig om nye former for menighedsliv, og det angår forsøg på at forny liturgi, dogmer og konfession.

Af programmet:

Journalist Anette Jorsal: 
Introduktion til nutidens Nederlande.

Berit Weigand Berg: 
Kort introduktion til Abraham Kuyper – En nederlandsk Grundtvig?

Ron Becker, ph.d. og leder af ”Crossroad” i Rotterdam: 
Introduktion til ”post-denominational” og postmoderne kirkeforståelse.

Monique van Dijk, prof. i praktisk teolog på Tilburg Universitet (katolsk):
 
Introduktion til den nederlandske katolske kirkes anno 2019.

Prof.em Leo Koffemann: 
Historien bag og erfaringer med PKN – en sammenlægning fra 2004 af to reformerte kirker og en luthersk kirke. Fokus på struktur, liturgi og dogmatik.

Desuden indgår en lang række besøg i kirker i moderne arkitektur og ombyggede ældre kirker, ligesom vi også ser eksempler på gudstjenesterum i nye ("sækulære") rammer og kirkebygninger omdannet til sækulare formål.

Dato:22. september - 30. september 2019
Kursusleder:Lektor Benny Grey Schuster og Udviklingskonsulent i Kirkefondet Berit Weigand Berg
Målgruppe:Præster
Pris:Rejseudgifter + forsikring (ca. 2.800 kr.)
Kursustype:Internatskurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Rejsekursus
Kursus-id:K. 63/19 - 1965
Ansøgningsfristen er udløbet