Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Gerontologi: Samfundets sårbare ældre

Samfundets sårbare ældre – og noget om hvordan folkekirken kan møde deres behov har en blandet målgruppe: præster, organister, kirkesangere, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige
Kursets formål og indhold:

I et samfund der er ved at afvikle velfærd bliver diakoni, frivillighed og nye forståelser af forkyndelse vigtige. Folkekirken byder på en rigdom af initiativer for ældre, men har meget at lære i mødet med sårbare ældre. Samtidig efterspørger sundhedssektor og kommuner den åndelige omsorg, der alle dage har været kristendommens og kirkens kendetegn. 

Kirke, kommune og frivillige fra alle sider kan fremover sammen skabe den sammenhængskraft, der støtter de mest sårbare til et værdigt og glædesfyldt liv. Det kræver brobygning, indsigt, dialog og fornyelse – og at vi mødes om det. Kom og vær med til at skabe nye ting sammen.

Af programmet:

Koordinator Mette Hjære, Analyse og Formidling Center for Frivilligt Socialt Arbejde:
Barrieren sidder mellem ørerne: At skabe sammen. Hvordan samarbejder lokale sognekirker og kommuner om at skabe velfærd på ældreområdet?

Jan Nilsson, præst på Diakonissestiftelsen:
Eksistens med demens – en rapport. Diakonissestiftelsens minisamfund som billede på, hvordan samfund og kirke kan fungere sammen.

Workshop /v Jan Nilsson og Rose Marie Tillisch:
At samle sten på stranden – om eksistens med demens og om hvordan folkekirken kan møde sårbare ældre i en forkyndelse med sans og samling.

Christine Toft Christensen, organist og korleder ved Grene og Billund kirker, medforfatter til Salmesang for demensramte:
En alternativ gudstjenesteform med fokus på det sansemotoriske aspekt.

Signe Kristiansen, musikterapeut og demenskoordinator, Sønderborg:
Mødet med den sårbare ældre medborger gennem musik

Workshop v/ Christine Toft Kristensen.

Anne Sofie Aabenhus, Projektleder i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev:
Hvordan møder man sårbarheden i ældreplejen?
Om hvordan man som kirke skaber dialog og bevidsthed om åndelig, religiøs og eksistentiel omsorg i ældreplejen. Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev har gennem fire år samarbejdet med SOSU-skolerne og de lokale kirker om at forny blikket på sjælesorg, gudstjeneste-praksis og uddannelsen i åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg.

Workshop v/ Anne Sofie Aabenhus:
Hvordan kan man som folkekirke interagere tydeligt og omsorgsfuldt med ældre, pårørende og medarbejdere i ældreplejen? Workshoppen stiller spørgsmål til kirkelige samarbejdsmuligheder og måder hvorpå kirkens viden om sorg, sårbarhed, lidelse, ritualer mv. kommer i spil i et sundhedsfagligt plejefelt.

Else Kirsten Lynggård Ehmsen, korleder og organist og Erhard Ehmsen, Marskens og Vadehavets fortæller, Ballum:
Musik, folkekirke og engagement i sognet.

Workshop v/Rose Marie Tillisch:
Samskabelse på ældreområdet med kommune og frivilligorganisationer i byen

Workshop v/ Line Skovgaard Pedersen:
Samskabelse på ældreområdet med kommune og frivilligorganisationer på landet.

Dato:21. oktober - 23. oktober 2019
Kursusleder:Sognepræst & projektmedarbejder, ph.d. Rose Marie Tillisch
Målgruppe:Andre interesserede
Pris:For andre end præster 2.410,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 72/19 - 1972
Ansøgningsfristen er udløbet