Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Kierkegaards opbyggelige taler – læst som inspiration til prædikener og lejlighedstaler

Kurset vil give en indføring i, hvorledes Kierkegaards opbyggelige taler kan benyttes som inspiration til og afsæt for den eksistentielle prædiken eller lejlighedstale.

Kursets formål og indhold:

Kurset er bygget op omkring en tematisk og teoretisk gennemgang af udvalgte opbyggelige taler med særligt henblik både på deres retoriske virkemidler og det systematisk teologiske indhold. 

Der veksles mellem teoretiske oplæg ved kursusleder og eksterne foredragsholdere, selvfordybelse gennem læsning af udvalgte af Kierkegaards tekster og styret gruppearbejde og workshops over de læste tekster. Endvidere er der indlagt en øvelse, hvor deltagerne selv skal skive prædikener og/eller taler til kirkelige handlinger.

Af programmet:

Lektor, ph.d. Joakim Garff, TF, KU:

Kierkegaards bønner.

Pia Søltoft:
1. Den tematiske og eksistentielle prædiken.
2. Kierkegaards syn på lejlighedstalen: bryllup og begravelse.

Sognepræst, ph.d. Søren Kjær Bruun:
1.-2. Hvad er det opbyggelige hos Kierkegaard?

Endvidere er der i programmet indlagt studietid, tekstgennemgange og workshops.
Dato:28. oktober - 1. november 2019
Kursusleder:Sognepræst, ph.d. Pia Søltoft
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 77/19 - 1976
Ansøgningsfristen er udløbet