Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Protestantisk mystik som ressource for samtidens teologi

Kurset vil – med udblik både bagud og fremad – fokusere på aspekter af mystikken og teologien i det 17. og 18. århundredes teologi, kunst og musik. Vi vil komme ind på de ”store” protestantiske mystikere Zinzendorf, Jakob Bøhme og William Blake, og vi skal se nærmere på, i hvilken grad denne tradition kan viderespores hos Grundtvig. Endelig skal vi på kurset overveje, om og i givet fald hvordan den protestantiske mystik kan fungere som ressource for samtidens teologi.

Kursets formål og indhold:

Den kristne mystik forbindes ofte med munketeologiens og -tilværelsens noget afsondrede, verdenstilbagetrukne stil. Eller den forbindes med antikkens nyplatonsk inspirerede mystiske teologi eller med middelalderens alternative former for kristendom, der stræbte efter at opnå sjælens forening med det guddommelige gennem kontemplation og andre åndelige øvelser. Kort sagt: mystikken forbindes sjældent med protestantismen.

Ikke desto mindre findes der en righoldig og dybsindig tradition for protestantisk mystik, som vi vil beskæftige os med på dette kursus med henblik på, kritisk og konstruktivt, at søge inspiration til samtidens teologiske og kirkelige arbejde.

Af programmet:

Post.doc. Kristian Mejrup
:
Ørnevinger og Gelassenheit – pietisme og mystisk teologi.

Lektor emeritus Nils Holger Petsersen:
Kan musik være mystisk  eller lade være med at være det?

Ph.d. Elisabeth Jessen:
Mystikken, kunsten og Kristi krop: Jakob Bøhme og William Blake

Lektor, lic.theol. Carsten Bach Nielsen, Arts, AU:
Mystik og billeddannelse i 1600- og 1700-tallets salmer.

Ph.d. Christina Petterson:
Zinzendorfs mystik og pragmatik.

Lektor, ph.d. Sune Auken, Inst. for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU :
Grundtvig og mystikken.

Lars Sandbeck:
Protestantisk mystik og samtidens teologi.
Dato:18. november - 21. november 2019
Kursusleder:Lektor, ph.d. Lars Sandbeck og Christina Petterson
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 83/19 - 1985
Ansøgningsfristen er udløbet